"Gå til hovedinnhold"

Sist oppdatert: 9. februar 2021.

www.equinor.com/korona

INFORMASJONSIDE TIL ANSATTE OG INNLEID PERSONNELL


Denne siden er opprettet for å gi nøkkelinformasjon til ansatte som av ulike årsaker ikke har tilgang til det interne nettverket under koronapandemien. Der det er mulig, bør du bruke Insight som din primære informasjonskilde. Denne siden inneholder kun overordnet informasjon som oppdateres sjeldnere enn intranettet, og inneholder derfor en del lenker som går til Insight. Bruk opplysningene under for å kople deg opp mot Insight.

 

Viktige telefonnumre:

Equinor sentralbord: +47 51 99 90 90

IT Support/ServiceNow: +47 51 99 92 22

Viktige lenker:

Obs: Enkelte av lenkene under krever innlogging til selskapets interne nettverk. For brukerveiledninger om installasjon og bruk av Microsoft Authenticator og VPN, opprettelse av passord samt tilgang til intranettet, se «Slik jobber du hjemmefra» under. 

Obs!  Leverandører og innleid personnell bes lese spesifikk informasjon på vår leverandørside. Her finner du bl.a. informasjon om reiserestriksjoner og helsetiltak.

Koronavirus: Restriksjoner og helseråd for Equinor-personell

Opplysningene her gjelder kun for ansatte i Equinor.

Hvis nasjonale eller lokale myndigheter har andre restriksjoner enn Equinor, gjelder den strengeste restriksjonen.

Les all informasjonen på denne siden og på Insight før du tar kontakt med koronavirusstøtte på Services@Equinor.

Alle ansatte bes om å følge med på råd og retningslinjer fra lokale og nasjonale myndigheter, i Norge Folkehelseinstituttet og regjeringen.

Viktige opplysninger

Følgende restriksjoner gjelder alt Equinor-personell:

 • Alt personell bør holde seg orientert når ny informasjon publiseres.
 • Nærkontakt bør unngås i kontorområder. Les om å jobbe fra kontoret her.
 • Internasjonale forretningsreiser bør unngås. Innenriks forretningsreiser skal vurderes grundig og må godkjennes av leder (se nyhetsartikkel for detaljer).
 • Ingen internasjonale jobbreiser, med mindre de er godkjent av landsjef.
 • Alle fysiske samlinger bør unngås, med mindre de er kritiske for drift av selskapet.
 • Ansatte som har milde symptomer på luftveisinfeksjon må holde seg hjemme i minst 24 timer etter at symptomene opphører, dette gjelder også hvis Covid-test er negativ.
 • Ved mer uttalte symptomer (hoste, feber, kortpustethet), hold deg hjemme i tre dager etter at symptomene opphører, dette gjelder også ved negativ Covid-test.
 • Vennligst informer din linjeleder så snart som mulig dersom du settes i hjemmekarantene av lokale helsemyndigheter.
 • Pålagt hjemmekontor eller karantene skal forstås som ordinært arbeid og blir kompensert deretter (ordinær utbetaling).
 • Dersom du må bo på hotell på grunn av karantene, informer hotellet på forhånd om årsaken til at du må bo der.
 • I Norge er personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått Covid-19 unntatt fra karanteneplikten. Som godkjent laboratoriemetode gjelder per i dag kun PCR-test fra et norsk laboratorium.

Følgende gjelder i tillegg for offshore-reiser:

 • Dersom du er nærkontakt til husstandsmedlem (og tilsvarende nære kontakter, se definisjon for nærkontakter hos FHI) med luftveissymptomer som tester for Covid -19, ta kontakt med selskapets helsetjeneste for en vurdering av om du kan reise. (Se S@E, velg reiseråd.)
 • Dersom du er nærkontakt med person med sannsynlig Covid-19 (person i karantene pga. utenlandsreise eller nærkontakt, som har symptomer) skal du ikke reise offshore før svar på test foreligger. Ved tvil konferer med selskapets helsetjeneste. (Se S@E, velg reiseråd.)
 • Hvis du er i karantene pga. utenlandsreise eller nærkontakt med syk og utvikler symptomer med feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg og la deg teste så snart som mulig. Du skal ikke reise offshore før testsvar foreligger. Ved negativ test må du uansett overholde karanteneperioden og vente til minst 24 timer etter symptomfrihet. Ved tvil konferer med selskapets helsetjeneste.
 • Dersom du ikke kan reise offshore, kontakt din nærmeste leder så snart som mulig, og før du reiser/kommer til heliporten.
 • For de siste COVID-19-restriksjonene knyttet til UPNs operasjoner i Norge, gå til denne siden.

Hovedprinsipper for å unngå smitte

 • Vask hendene regelmessig.
 • Bruk hånddesinfeksjonsmiddel når såpe og vann ikke er tilgjengelig.
 • Hold minst 2 meters avstand til andre mennesker.
 • Hold deg hjemme hvis du ikke føler deg frisk.
 • Host eller nys i armkroken eller i et papirlommetørkle.

Husk å ta vare på kolleger og medarbeidere, hold kontakten med dem.

Retningslinjer for karantene

 

Equinor globalt

Equinor ASA / Norge
Utenlandsreise

Følg myndigheters krav. Ikke oppmøte på arbeidssted på 14 dager.

Følg med på oppdateringer fra norske helsemyndigheter.

OBS: mulige unntak fra regel, se under tabellen.

Nærkontakt med sannsynlig eller bekreftet smittet

Følg myndigheters krav. Ikke oppmøte på arbeidssted på 14 dager.

Følg nasjonale og lokale myndigheters krav.

 

Arbeidsrelaterte reiser fra «røde» områder/land i EØS eller Sveits/Storbritannia til Norge

 

Følg med på oppdateringer fra norske myndigheter.

Forretningsområdene kan ha ulike krav:

DPN nettsider
MMP nettsider

Equinor gjør risikovurderinger kontinuerlig, og kan pålegge hjemmekontor (ikke oppmøte på arbeidssted) på kort varsel som følge av lokale/regionale endringer i smittetrykk. Hold deg oppdatert på om dette gjelder din arbeidslokasjon via ditt forretningsområde. Her er lenker til  DPN og MMP sine SharePoint-sites.