Skip to content

COVID-19 - tiltak og retningslinjer

Covid-19-retningslinjer for leverandører til Equinor

Alle leverandører bes følge gjeldende nasjonale og/eller lokale retningslinjer. Det betyr at dersom lokale eller nasjonale myndigheter opererer med strengere retningslinjer enn Equinor, gjelder disse retningslinjene for Equinors leverandører og operasjoner.

Der Equinor er hovedbedrift, skal leverandører følge Equinors retningslinjer.

Der Equinor ikke er hovedbedrift, forventes det at leverandører som et minimum følger retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og/eller relevante nasjonale helsemyndigheter, samt hovedbedriftens retningslinjer.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med selskapets representant (SR) i Equinor.

I Norge:

  • Følg retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Regjeringen.
  • Se FHIs nettsider for definisjon av «røde» og «gule» regioner/land.
  • Dersom du har milde symptomer på luftveisinfeksjon, kan du ikke reise offshore eller besøke landanlegg / andre Equinor lokaler før minst 24 timer etter at symptomene er borte. Dette gjelder også hvis Covid-test er negativ.
  • Ved mer uttalte symptomer (hoste, feber, kortpustethet), kan du ikke reise offshore eller besøke landanlegg / andre Equinor lokaler før tre dager etter at symptomene opphører. Dette gjelder også hvis Covid-test er negativ.
  • Personer som kan dokumentere at de har gjennomgått en Covid-19-infeksjon, kan under visse forhold være unntatt fra karanteneplikten, ref. krav fra Regjeringen.

Utenfor Norge:

  • Følg gjeldende nasjonale og/eller lokale retningslinjer.
  • For Equinors spesifikke retningslinjer og krav som gjelder for din lokasjon, ta kontakt med selskapets representant (SR) i Equinor.
Compliance letter for suppliers, Covid-19 (PDF)