Morgendagens Helter er vårt sponsor- og talentutviklingsprogram der vi støtter unge mennesker som har en sterk indre motivasjon og som legger ned maksimalt med innsats for å få til noe ekstraordinært — enten det er i klasserommet, på en idrettsarena eller på en scene. 


Morgendagens Helter er et program det ikke er mulig å søke på, men et sponsorprogram som inngås med idrettsforbund, vitensentre med flere. 

Equinor Støtteordning 

Søknadsportalen er nå stengt, men åpner igjen 1. april. 


Dere kan lese mer om alle de som har fått tildelt midler her: Tildelinger | Equinor sponsorportal

Vi oppfordrer idrettslag, foreninger, klubber med flere fra hele landet til å søke.

Den som søker må være over 18 år og det kan søkes på tiltak innenfor idrett, kultur eller utdanning.​ All informasjon du trenger for å søke finnes i søknadsportalen: 

Gjennom vår søknadsportal  er det mulig å sende inn søknader om støtte en gang på våren og en gang på høsten. Søknadsperioden er 1.-30. september og 1.-30. april. I denne søknadsperioden vil Equinor tildele midler til klubber, foreninger og organisasjoner som jobber for barn og unge opp til 25 år. Dette er en ordning som kommer i tillegg til det Equinor gir gjennom sponsorprogrammet Morgendagens Helter.