Skip to content

Sponsing og støtte

Elever lærer å kode gjennom spill og programmeringsoppgaver
Foto: Kjersti Hovde/Vitensentrene
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Sponsing og støtte
Morgendagens Helter-logo

Morgendagens Helter

Morgendagens Helter er vårt sponsor- og talentutviklingsprogram der vi støtter unge mennesker som har en sterk indre motivasjon og som legger ned maksimalt med innsats for å få til noe ekstraordinært — enten det er i klasserommet, på en idrettsarena eller på en scene.

Morgendagens Helter er et program det ikke er mulig å søke på, men et sponsorprogram som inngås med idrettsforbund, vitensentre med flere.

Equinors støtteordning

Vi satser på framtiden. Derfor støtter vi hvert år prosjekter som satser på barn og unge. Gjennom vår søknadsportal er det mulig å sende inn søknader om støtte én gang på våren (1.-30. april) og én gang på høsten (1.-30. september). Equinor tildeler midler til klubber, foreninger og organisasjoner som jobber for barn og unge opp til 25 år.

Dette er en donasjonsordning som kommer i tillegg til det Equinor gir gjennom sponsorprogrammet Morgendagens Helter.

Vi oppfordrer studentorganisasjoner, foreninger, idrettsklubber, med flere fra hele landet til å søke. Det kan være det den lokale kodeklubben, en studentforening med et spennende teknologiprosjekt, et idrettslag, en teatergruppe som skal sette opp en ny forestilling og mange flere.

Det er et hav av gode tiltak der ute, og vi ønsker å høre fra dere som står bak disse og som trenger litt støtte.

Om du representerer en forening, et lag, en studentorganisasjon eller lignende kan du nå søke om midler slik at dere kan gjøre enda mer for unge mennesker i ditt nærområde. Fordi dere satser på ungdommen, satser vi på dere.

Den som søker må være over 18 år og det kan søkes på tiltak innenfor idrett, kultur eller utdanning. Equinors støtteordning er kun for norske prosjekter.

All informasjon du trenger for å søke finnes i søknadsportalen: equinor.com/stotte

Søknadsportal: equinor.com/stotte