Skip to Content
no

Echo – digitale tvillinger i Equinor

Johan Sverdrup
Foto: Ole Jørgen Bratland
 1. Hjem
 2. Energi
 3. Digitalisering
 4. Digitale tvillinger

Det ryktes at Google-bilen ble stoppet i porten på et av anleggene våre. Så vi måtte bygge vår egen «street view» for fabrikkene våre. Og ikke glem offshore, ingen Google-bil der. Med Echo, Equinors løsning for digitale tvillinger (en digital gjenskaping av et fysisk miljø eller gjenstand), kan våre ansatte ute i felt eller på kontoret finne veien rundt på 50 installasjoner, lokalisere utallige mengder utstyr og samarbeide med folk på andre steder – i sanntid.

En digital tvilling gjenskaper et fysisk miljø på en skjerm. Ikke som et fotografi, men som en datagenerert illustrasjon. Man kan for eksempel kalle yr.no en digital tvilling av været, og en nettbutikk en digital tvilling av den fysiske butikken. I Equinor er dette visualiseringsverktøyet utviklet for å øke sikkerheten og effektiviteten i prosjektutvikling og operasjoner på tvers av våre forretningsområder. Echo kan visualisere anlegget, vise et forstørret bilde av hvordan modifikasjoner vil se ut, eller bidra til å finne spesifikt utstyr.

1 / 2
2 / 2

Echo fungerer på kontoret og i felt

Echo gir brukere tilgang til og visualiserer data som er samlet i Omnia, vår dataplattform. Enten våre ansatte forbereder seg for en vedlikeholdsoppgave eller strever med å finne en del eller utstyr, så vil Echo hjelpe dem. De behøver ikke å huske tegningene de sjekket på skjermen på kontoret. Kontoret er med dem, i hånden, eller til og med rett foran øynene deres. Echo fungerer nemlig på mobiltelefoner, nettbrett, dataskjermer og HoloLens (Microsofts hologrambrille som viser en blandet virkelighet ved at den kobler bilder fra den virkelige verden sammen med datagenererte illustrasjoner).

Echo gjør anleggsdata og 3D-modeller lett tilgjengelig for Johan Sverdrup, Johan Castberg, Aasta Hansteen, Mariner og Hammerfest LNG. Echo brukes faktisk allerede på 53 anlegg på land og til havs, og for første gang noensinne vil det bli brukt som et digitalt verktøy i undervannsoperasjoner, i Northern Lights-prosjektet.

Et allsidig verktøy

Med innføringen av Echo og andre digitale verktøy i vår vedlikeholds- og modifikasjonsportefølje (som Digital feltarbeider) ser vi store fordeler for Equinors investeringer og driftsutgifter, siden verktøyene gjør oss i stand til å:

 • Analysere produksjonsmengder og finne flaskehalser i systemet
 • Analysere feilfrekvens i utstyr og optimalisere vedlikeholdsprogrammer
 • Gjennomføre årsaksanalyse av feil i utstyr
 • Optimalisere ny design basert på historiske data
 • Undersøke hypotetiske “hva hvis”-scenarier for å være forberedt på driftsforstyrrelser
 • Redusere antall timer som brukes på oppkobling og ferdigstilling
 • Bruke nye samarbeids- og kommunikasjonsverktøy for å arbeide mer effektivt i felt, redusere antall timer på vedlikehold og øke brukertiden på verktøy

Gi meg alt, her og nå

Alt er interaktivt og knyttet sammen for at alle i Equinor skal kunne bruke det, uansett hvor de er. En tekniker på Johan Sverdrup og en kollega som arbeider på land i Stavanger kan finne samme informasjon og se det samme bildet på ett sted, og de kan samarbeide om oppgaven med samme situasjonsbilde. Queen sang ikke om akkurat dette, men deres tekst fra 1989 passer likevel: “I want it all, and I want it now”. I Equinor-sammenheng – alt du trenger, når du trenger det, for å få jobben gjort.

Det rocker jo litt, det også!