Skip to Content
no
 1. Hjem
 2. Energi
 3. Digitalisering
 4. Droner og roboter

Droner og roboter i Equinor

“Robotene kommer!” Den har vi hørt før, ikke sant? Men nå er de faktisk her – og det er ikke science fiction. Det tok riktignok ganske lang tid fra ordet “robot” og menneskelignende maskiner først dukket opp i det tsjekkiske skuespillet Rossumov’s Universal Robots i 1920 til dagens testing og bruk av faktiske roboter på våre anlegg på land og til havs. Over hundre år senere har Equinor etablert et eget prosjekt for arbeid med og raskere innføring av roboter og droner i luften, på land og under vann.

Et eget prosjekt kalt AIR (Autonomy, interoperability and robotics) er etablert for å realisere Equinors digitale visjon om at “roboter vil gjøre arbeidet vårt lettere.” Det er også i tråd med selskapets strategiske mål om sikker drift og høy verdiskaping. I situasjoner hvor bruk av skip og helikoptre kan erstattes av droner, vil det også gi et bidrag til reduserte CO2-utslipp, dvs. Equinors mål om lave karbonutslipp.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

4D for roboter

I Equinor samler vi inn mye data om undergrunnen med 2D-, 3D- og 4D-seismikk. Men har du hørt om de fire D-ene for roboter?

Dangerous, dirty, dull, distant (farlig, skittent, kjedelig og fjerntliggende): Det er jobber med slike egenskaper vi helst vil overlate til robotene. Ganske passende egentlig, ettersom dette også bidrar til målet om sikker drift, og passer godt med det opprinnelige ordet på tsjekkisk, ettersom robota betyr slavelignende eller hardt arbeid. I Equinor-sammenheng vil bruk av roboter bety at vi kan ha færre mennesker i røde soner (høyrisikoområder), mindre eksponering for f.eks. kjemikalier, færre gjentakende oppgaver og arbeid på områder der det er vanskelig å komme til. Enkelt sagt vil det ivareta sikkerheten til våre medarbeidere ved å redusere eksponering for de 4 D-ene.

Penger å spare

Det mest verdifulle med robotiseringen er at de kan brukes som verktøy til å utføre inspeksjoner og vedlikehold mer effektivt. Med roboter og droner kan vi også gjennomføre inspeksjoner oftere, og få bedre innsikt i forholdene på installasjonene. Bruk av droner både eksternt og internt for inspeksjonsarbeid (f.eks. inni og på utsiden av en stor tank) blir stadig mer vanlig, men er fortsatt ikke standard. Equinor har testet roboter for sveising, rengjøring, sandblåsing, lakkering, 3D-scanning, lekkasjedeteksjon, miljøovervåking og kvantifisering av diffuse utslipp. Equinor tester også ut logistikkoperasjoner med droner i Nordsjøen, med gode resultater. Og på havets dyp ønsker vi å bruke droner til rørledningsinspeksjoner, vedlikehold og annet.

Kostnadsbesparelser ved en bred implementering av droner og roboter er estimert til over en milliard kroner i året. Verdiskapingen vil ikke bare komme fra de faktiske oppgavene som løses mer effektivt, robotene vil også samle inn operasjonelle data. Målet er at disse dataene kan gi betydelig verdiskaping når de tas i bruk. Som plattformer for datainnsamling vil robotene spille en viktig rolle i våre datadrevne operasjoner.

Alle operasjoner med flygende droner i Tampenområdet i Nordsjøen blir styrt fra operasjonssenteret på Sandsli i Bergen.
Foto: Ole Jørgen Bratland

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Her er noen konkrete eksempler på prosjekter og bruk av roboter i Equinor:

 • Flyvende droner for inspeksjoner, monitorering og logistikk
 • Standardisert docking-stasjon for undervannsdroner
 • Undervanns-/intervensjonsdroner for inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner
 • IoT kommunikasjonsinfrastruktur for roboter og droner
 • Bakkeroboter for avansert inspeksjon og lette intervensjoner
 • Digital tvilling (Echo) oppdragsplanlegger for undervannsdroner og roboter
 • Avanserte analyseapplikasjoner for lyd- og billeddata som samles inn via roboter
 • IoT-sensorer og 5G-kommunikasjon for autonome roboter
 • Oppkoblede simuleringsmodeller for tilstandsmonitorering, -prediksjon og prosessoptimalisering
 • Industri 4.0: Få frem åpne og standardiserte automasjonssystemer som legger til rette for samhandling mellom teknologier (interoperabilitet)

Roboter er ikke lenger science fiction, og de tar ikke over på en ukontrollert måte, som de gjorde i det tsjekkiske teaterstykket. I Equinor er de et utfyllende verktøy, og et konkret og veldig kult resultat av digitaliseringen.