Skip to content

Gina Krog

Helikopterdekket på Gina Krog-plattformen
Foto: Ole Jørgen Bratland

Gina Krog er lokalisert om lag 30 kilometer nordvest for Sleipner og begynte produksjon i juni 2017.

30. juni startet Equinor produksjonen på olje- og gassfeltet Gina Krog i Nordsjøen. Plattformen er knyttet opp til Sleipner A og bruker både prosesskapasitet på plattformen og eksisterende rørledninger for å sende gassen videre til markedet i Europa. Oljen fra feltet blir transportert via et lagerskip som skal ligge på feltet.

Gina Krog er et globalt prosjekt med store norske leveranser. For eksempel er boligkvarteret bygget på Stord, mer enn halvparten av utstyrspakkene kommer fra Norge og alle bore- og brønntjenester utføres av norske leverandører. Feltet driftes fra Equinors kontorer i Stavanger mens helikopter- og basetjenestene vil gå fra Sola og Dusavika.

Da det ble påvist olje og gass i nabostrukturen Gina Krog Øst (tidligere Dagny) i 2007, ble landskapet rundt Gina Krog vurdert på nytt. Videre avgrensning i perioden 2008 til 2011 konstaterte sammenheng mellom Gina Krog og Gina Krog Øst og betydelige oljemengder under hele strukturen.

Utviklingen av Gina Krog, som blir blant våre nye store utbygginger med antatt 225 millioner fat olje- og gass, viser hvor viktig det er å lete og utvikle felt i modne områder med etablert infrastruktur. Nå kan vi forlenge levetiden og utnytte den ledige kapasiteten på Sleipner i mange år framover.

Det ble påvist gass i Gina Krog-funnet (tidligere Dagny) allerede på 1970-tallet, like nord for Sleipner Vest-feltet i midtre del av Nordsjøen. I 2007 ble det funnet gass, kondensat og olje i Ermintrude-prospektet. Avgrensningsbrønner gjennomført på Gina Krog fra 2008 til 2011 påviste en oljekolonne under gassen.

Partnerne i Gina Krog sendte inn Plan for utbygging og drift (PUD) i desember 2012. Konsekvensutredning ble sendt på høring i oktober 2012.

Gina Krog er bygd ut med en bunnfast plattform, mens brønnene ble boret av en flyttbar oppjekkbar borerigg. Væsken blir transportert via et lagerskip, og gassen via Sleipnerfeltet.

Dagny skiftet navn til Gina Krog i mars 2013.

Mer om Gina Krog på Norsk petroleums nettside