Skip to content
no

Felt og plattformer

Gullfaks A
Foto: Einar Aslaksen
  1. Hjem
  2. Energi
  3. felt og plattformer

Felt vi opererer i Norge

Vi er ansvarlige for 70% av olje- og gassproduksjonen i Norge. Vi vil opprettholde lønnsom produksjon fra norsk sokkel på dagens nivå fram mot 2030. Etter 2030 vil norsk sokkel gå inn i en mer moden fase, men det vil fortsette å være vår ryggrad i mange år.

For felt og plattformer utenfor Norge, se oversikten over land her

Felt verden rundt

Equinor akselererer sin internasjonale reise. Samtidig som norsk sokkel fortsetter å være ryggraden i vår virksomhet, blir den internasjonale virksomheten en stadig viktigere bidragsyter til selskapets samlede produksjon og inntekter. Den internasjonale produksjonen har nådd rekordhøye nivåer, og med en portefølje av høy kvalitet vil andelen av den samlede produksjonen som kommer fra felt utenfor Norge fortsette å øke i årene framover.

Equinor internasjonalt