Skip to content

Gudrun

Ansatt på Gudrun-plattformen.
Ansatt på Gudrun-plattformen.
Foto: Helga Hovland

Gudrun er bygd ut med en plattform stående på havbunnen med en tradisjonell stålstruktur. Plattformen har kapasitet for delvis behandling av olje og gass, før hydrokarbonene sendes i rør til Sleipner.

Gudrun-feltet (operatør Equinor) rommer om lag 184 millioner fat oljeekvivalenter. Reservoaret har høyt trykk og temperatur, noe som krever særskilt teknologi. Equinor benyttet aktivt erfaringer og teknologi fra utbyggingen av Kvitebjørn og Kristin.

Olje og gass blir transportert fra Gudrun-feltet til Sleipner A-plattformen. Gassen blir transportert videre til gassmarkedene fra Sleipner A. Olje sendes sammen med Sleipnerkondensat til Kårstø for utskiping.

Gudrun ble første gang påvist i 1975.

Beliggenhet: Midt i Nordsjøen i lisensområde PL025, om lag 55 kilometer nord for Sleipner-installasjonene.
Oppstart: 7. april 2014
Produksjon: Olje og gass

Mer om Gudrun på Norsk petroleums nettside