Skip to content

Gullfaks

Utsikt fra Gullfaks A
Utsikt fra Gullfaks A
Foto: Einar Aslaksen

Gullfaks-feltet ligger i blokk 34/10 i den nordlige delen av Nordsjøen. Hovedfeltet er bygd ut med tre store produksjonsplattformer med betongunderstell.

Gullfaks A-plattformen startet produksjonen 22. desember 1986, Gullfaks B 29. februar 1988 og Gullfaks C 4. november 1989.

Oljen som produseres, lastes i bøyer på feltet, mens gassen blir transportert i rørledning for behandling på gassanlegget på Kårstø i Rogaland. Derfra går gassen til eksport.

Gullfaks A benyttes også til lagring og utskiping av stabil råolje fra feltene Vigdis, Visund og Snorre.

Olje og gass fra Gullfaks B overføres til A og C for behandling, lagring og eksport.

Siden juni 1994 har Gullfaks C mottatt og behandlet olje fra feltet Tordis.

Produksjonsrekorden på feltet ble satt 7. oktober 1994, og var på 605.965 fat olje.

Satellittfeltene Gullfaks Sør, Rimfaks, Skinfaks og Gullveig er bygd ut med undervannsbrønner som blir fjernoperert fra Gullfaks A- og C-plattformene. Også oljefeltet Tordis er knyttet opp mot Gullfaks C.

Blant tiltakene for økt utvinning inngår horisontale og langtrekkende brønner, ny teknologi innen komplettering og sandkontroll og alternerende vann- og gassinjeksjon.

Gullfaks ble tildelt i 1978 til de tre norske selskapene Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum, med daværende Statoil, nå Equinor, som operatør. Det var første gang myndighetene valgte en ren norsk sammensetning av rettighetshavere. Interessen for blokk 34/10 var meget stor. Før tildelingen gikk den under betegnelsen Gullblokken.

Beliggenhet: 34/10 i nordlige del av Nordsjøen
Oppstart: Gullfaks A desember 1986, Gullfaks B februar 1988, Gullfaks C november 1989
Produksjon: Olje og gass

Gullfaks Sør

Gullfaks Sør ligger i blokkene 34/10 og 33/12 i den nordlige delen av Nordsjøen. Havdybden er fra 130 til 220 meter.

Blokkene ble tildelt i henholdsvis 1978/1995 og 1973 (fradelt 1998).

Feltet er en satellitt til Gullfaks-feltet og er bygget ut med installasjoner på havbunnen. Utbyggingsfase I ble godkjent i mars 1996, med produksjonsstart i oktober 1998. Fase II ble godkjent i juni 1998, med produksjonsstart i oktober 2001.

Fase I omfatter produksjon av olje og kondensat, med reinjisering av assosiert gass. De åtte undervannsinstallasjonene i denne fasen er tilknyttet Gullfaks A-plattformen for prosessering, lagring og lasting.

Fase II omfatter produksjon og eksport av gass og assosierte væskemengder fra undervannsinstallasjoner knyttet opp mot Gullfaks A- og C-plattformene.

Gassen sendes fra Gullfaks-feltet til Statpipe og videre til Kårstø.

Olje og kondensat stabiliseres, lagres og lastes fra A- og C-plattformene.

Gullfaks Sør inkluderer også de separate strukturene Rimfaks, Skinfaks, og Gullveig.

Beliggenhet: 34/10 og 33/12 i den nordlige delen av Nordsjøen
Oppstart: 10. oktober 1998

Gimle

Gimle ligger i Tampen-området, mellom feltene Gullfaks og Visund. Gimle-brønnen er knyttet opp mot Gullfaks C.

Gimle ble påvist i desember 2004, og feltet startet prøveutvinning kort tid etter. Funnet, som tidligere het Topas, ble påvist gjennom en 7.400 meter lang brønn boret fra Gullfaks C-plattformen.

Gimle-funnet strekker seg over to lisenser. Eierne har etablert en Gimle Unit som dekker Gimle-området, med Equinor som operatør.

Siden Gimle Unit ikke har samme eierstruktur som Gullfaks, har det vært nødvendig å etablere en tilknytnings- og prosesseringsavtale mot Gullfaks-lisensen.

Oppstart: 19. mai 2006
Produksjon: Olje

Gullveig

Gullveig er satellitt til Gullfaksfeltet i blokk 34/10. Satellitten består av én brønnramme på havbunnen 11 kilometer vest for Gullfaks.

Gullveig har produksjonsrør til Gullfaks A.

Gullveig har produsert siden 10. oktober 1998.

Skinfaks

Skinfaks er satellitt til Gullfaksfeltet i blokk 34/10. Satellitten på påvist i 2002 og består av flere mindre strukturer.

Feltet er bygget ut med et undervanns produksjonssystem som er koblet opp til eksisterende brønnrammer på satellittfeltet Gullfaks Sør.

Produksjonen fra Skinfaks startet 27. januar 2007.

Rimfaks

Rimfaks er satellitt til Gullfaksfeltet i blokk 34/10. Satellitten består av tre brønnrammer installert på havbunnen. Produksjonsrørene fra feltet er koblet til Gullfaks A-plattformen.

Rimfaks har produsert siden 7. februar 1999.

Tordis

Oljefeltet Tordis ligger i blokk 34/7 på Tampen og startet produksjonen i 1994.

I tillegg til hovedstrukturen Tordis, består feltet av strukturene Tordis Øst (1998), Borg (1999) og Tordis Sørøst (2001).

Feltet er bygget ut med havbunnsinstallasjoner. Havdybden er ca 200 meter.

Det brukes vanninjeksjon til trykkstøtte i reservoarene.

Brønnstrømmen fra Tordis transporteres i to rørledninger til Gullfaks C-plattformen ti kilometer unna for prosessering, lagring og eksport.

Det tidligere oljeselskapet Saga Petroleum ble operatør for lisens PL 089 da lisensen ble tildelt i 1984.

Norsk Hydro overtok operatøransvaret da selskapet kjøpte Saga Petroleum i 1999.

1. januar 2003 overtok daværende Statoil, nå Equinor, operatøransvaret.

Beliggenhet: Blokk 34/7 i Tampen-området.
Oppstart: 3. juni 1994
Produksjon: Olje

Tordis Øst

Feltet Tordis Øst er en del av Tordis-området i blokk 34/7 i den nordlige delen av Nordsjøen. Havdybden er på om lag 200 meter.

Feltet er bygget ut med havbunnsinstallasjoner koplet opp mot produksjonsanlegget for Tordis på Gullfaks C-plattformen.

Produksjonen fra Tordis Øst startet i desember 1998.

Beliggenhet: Blokk 34/7 i den nordlige delen av Nordsjøen
Oppstart: Desember 1998

Tordis Sørøst

Feltet Tordis Sørøst er en del av Tordis-området i blokk 34/7 i den nordlige delen av Nordsjøen. Havdybden er på om lag 200 meter.

Tordis Sørøst er bygget ut med havbunnsinstallasjoner koplet opp mot produksjonsanlegget for Tordis på Gullfaks C-plattformen.

Produksjonen fra Tordis Sørøst startet i desember 2001.

Beliggenhet: Blokk 34/7 i nordlig del av Nordsjøen
Oppstart: Desember 2001

Borg

Feltet Borg er en del av Tordis-området i blokk 34/7 i den nordlige delen av Nordsjøen. Havdybden er på om lag 200 meter.

Borg er bygget ut med havbunnsinstallasjoner koplet opp mot produksjonsanlegget for Tordis på Gullfaks C-plattformen.

Produksjonen fra Borg startet i juli 1999.

Beliggenhet: Blokk 34/7 i den nordlige delen av Nordsjøen
Oppstart: Juli 1999