Skip to content
no

Heidrun

SAR helikopter på Heidrun
SAR helikopter på Heidrun.
Foto: Harald Pettersen

Heidrun-feltet i Norskehavet har produsert olje og gass siden oktober 1995. Feltet er utbygd med en flytende strekkstagplattform i betong.

Heidrun ble påvist i 1985 av Conoco som var operatør i lete- og utbyggingsfasen.

Feltet
Det er planlagt til sammen 76 brønner på hovedfeltet; 51 produksjonsbrønner, 24 brønner for vanninjeksjon og én gassinjektor. Heidrun-feltets nordflanke ble satt i produksjon i august 2000.

Transport
Gass fra Heidrun transporteres i rørledning til Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Der brukes den som råstoff for Equinors metanolfabrikk.

Fra 2001 er Heidrun knyttet til rørledningen Åsgard transport. Gass eksporteres via Kårstø i Nord-Rogaland til Dornum i Tyskland. Avstanden fra feltet til kontinentet er drøyt 1400 kilometer.

Miljø
Rettighetshaverne i Heidrun-lisensen har investert om lag 600 millioner kroner i et anlegg for reinjeksjon av produsert vann på Heidrun-plattformen. Gevinsten er at vann med oljepartikler og kjemikalier som tidligere ble sluppet ut i havet nå tilbakeføres til reservoaret. Ved normal drift betyr dette null skadelige utslipp sammen med vannet. Det injiserte vannet fungerer som trykkstøtte i reservoaret, og bidrar til økt utvinning.

Anlegget har kapasitet til å injisere vel 110.000 fat vann i døgnet.

Beliggenhet: Haltenbanken utenfor Midt-Norge
Oppstart: 18. oktober 1995
Produksjon: Olje og gass

Mer om Heidrun på Norsk petroleums nettside