Skip to content

Heimdal

Heimdal
Heimdal
Foto: Øyvind Hagen

Heimdal gassenter, i blokk 25/4, er knutepunkt for prosessering og distribusjon av gass, og består av en prosessplattform og en stigerørsplattform.

Heimdal er et gassfelt vest for Stord i den nordlige delen av Nordsjøen, nord for Johan Sverdrup og sør for Oseberg, nær grensen mot britisk sokkel.

Heimdal-partnere i dag er Equinor (29,4 % - operatør), Petoro (20,0 %), TotalEnergiesE&P Norge (16,7 %), Spirit Energy Norway (28,8 %) og LOTOS Exploration and Production Norge (5,0%).

Heimdalfeltet ble funnet i 1972. Produksjonen startet i 1986. Det franske oljeselskapet Elf var operatør fra oppstart. Utbygging av Heimdal var sammen med gasseksport fra Statfjord og Gullfaks grunnlaget for etablering av Statpipe, grunnsteinen i det norske gasstransportsystemet.

Det er produsert i alt 46 milliarder Sm3 gass og 7 millioner Sm3 olje fra Heimdalfeltet. Etter at hoveddelen av gassreservene i selve Heimdal-reservoaret var blitt produsert mot slutten av 1990-tallet, ble feltet bygget om for å motta og prosessere gass fra feltene Huldra, Vale og Byggve/Skirne. Senere har gass fra Atla og Valemon kommet til. I forbindelse med tilknytting av de nye feltene for gassprosessering ble det installert en stigerørsplattform i tilknytting til hovedplattformen fra 1985. Denne plattformen mottar også tørrgass fra Oseberg som sammen med gassen som er prosessert på Heimdal blir eksportert i Statpipe og Vesterled til henholdsvis kontinentet og Storbritannia. Kondensatet blir sendt i rørledning til Brae-plattformen på britisk sektor. Derfra går det videre i Forties Pipeline System til landanlegg i Storbritannia.

Operatørskapet på Heimdal ble overført fra Elf til Norsk Hydro i forbindelse med ombyggingen til gassprosessenter. Stigerørsplattformen eies i dag av Gassled og Gassco er operatør.

Produksjonen fra feltene som prosesserer gass på Heimdal er avtakende. Eierne og brukerne av Heimdal har bestemt at driften skal avsluttes i juni 2023. Gassen fra Oseberg vil ikke lenger gå over stigerørplattformen på Heimdal, men vil benytte et nytt omløp på havbunnen som kopler sammen gassrøret fra Oseberg med Statpipe og Vesterled. De to plattformene på Heimdal vil bli tatt til land for opphogging.