Skip to content
no

Kristin

Kristin plattformen
Kristin-plattformen
Foto: Marit Hommedal

Kristin

Gass- og kondensatfeltet Kristin ble satt i drift 3. november 2005.

Kristin-feltet ligger i den sørvestlige delen av Haltenbanken.

Feltet er bygget ut med tolv produksjonsbrønner fordelt på fire brønnrammer, som er koblet til en halvt nedsenkbar produksjonsplattform. Kristin er vertsplattform for Tyrihans (operatør Equinor) og Maria (operatør Wintershall). Feltene kom i produksjon i henholdsvis 2009 og 2017.

Produksjonskapasiteten på Kristin er 125.000 fat kondensat og vel 18 millioner kubikkmeter rikgass per dag.

Reservoaret befinner seg på nesten 5000 meters dyp.

Trykk og temperatur i reservoaret – på henholdsvis 900 bar og 170 grader celsius – er høyere enn på noe annet felt som hittil er bygd ut på norsk sokkel.

Beliggenhet: I den sørvestlige delen av Haltenbanken.
Oppstart: 3. november 2005
Produksjon: Gass, kondensat og rikgass

Mer om Kristin på Norsk petroleums nettside