Skip to content

Kristin

Offshore platform
Kristin-plattformen
Foto: Marit Hommedal

Kristin

Gass- og kondensatfeltet Kristin ligger i den sørvestlige delen av Haltenbanken i Norskehavet og kom i produksjon tirsdag 3. november 2005.

Kristin-feltet ble funnet i 1997, og godkjent for utbygging den 17. desember 2001. Operatør for feltet var først Saga Petroleum, Equinor overtok operatørskapet 1. januar 2000.

Feltet er bygget ut med tolv produksjonsbrønner fordelt på fire brønnrammer, som er koblet til en halvt nedsenkbar produksjonsplattform for prosessering. Lettolje blir separert og stabilisert på Kristin og overført til Åsgard C for lagring og utskiping.

Kristin er vertsplattform for Tyrihans (operatør Equinor) og Maria (operatør Wintershall). Feltene kom i produksjon i henholdsvis 2009 og 2017.

Reservoaret befinner seg på nesten 5000 meters dyp, og trykket og temperaturen i reservoaret – på henholdsvis 900 bar og 170 grader celsius – var høyere enn på noe annet felt som hittil er bygd ut på norsk sokkel.

Produksjonskapasiteten på Kristin er 125.000 fat kondensat og vel 18 millioner kubikkmeter rikgass per dag.

I 2014 startet Kristin med lavtrykksproduksjonen, noe som vil gi et par hundre millioner fat ekstra fra Kristin og Tyrihans og gjennom det forlenge feltets økonomiske levetid.

Den tekniske levetiden for Kristin-plattformen løper fram til 2034.

Maria

Det Wintershall-opererte Maria-feltet på Haltenbanken kom i produksjon 16. desember 2017. Feltet som ligger om lag 20 km øst for Kristin og 45 km sør for Heidrun, ble påvist i 2010 og er estimert til å inneholde rundt 180 millioner fat utvinnbar olje. Maria er bygd ut med et undervannsanlegg, som er koblet opp til tre Equinor-opererte plattformer; Kristin, Heidrun og Åsgard B via Tyrihans. Gjennom oppkobling til eksisterende infrastruktur og med en planlagt produksjonstid på 25 år vil Maria bidra til forlenget levetid for flere av feltene.

Kristin Sør

Equinor og partnerne Petoro, Vår Energi og Total Energies sendte i juni 2021 inn plan for utbygging og drift av Lavrans- og Kristin Q-funnene som satellitter til Kristin-feltet. Dette er første fase av Kristin Sør-prosjektet.

Plan for utbygging og drift av Kristin Sør-prosjektet inkluderer også en mulig neste fase for Lavrans, samt mulige utbygginger av funnene Erlend og Ragnfrid.

Kristin Q ligger i den sørlige delen av Kristin-feltet. Som resten av Kristin-feltet, har reservoaret i Kristin Q høyt trykk og høy temperatur.

Beliggenhet: I den sørvestlige delen av Haltenbanken.
Oppstart: 3. november 2005
Produksjon: Gass, kondensat og rikgass

Mer om Kristin på Norsk petroleums nettside