Skip to Content
no

Kvitebjørn

Gass- og kondensatfeltet Kvitebjørn ligger i blokk 34/11, 15 km sørøst for Gullfaks-feltet i Nordsjøen.

Kvitebjørn ble påvist i 1994 og produksjonen på Kvitebjørn startet 26. september 2004.

Kvitebjørn er bygget ut med en integrert bolig-, bore- og prosessinnretning, med, bunnfast stålunderstell. Vanndypet på Kvitebjørn er 190 meter.

Reservoaret befinner seg på om lag 4000 meters dyp, og har opprinnelig høyt trykk og høy temperatur. Feltet produseres med trykkavlastning. Prekompresjon av gass, som startet i 2014, har gitt økt gassutvinning. Basert på 2021-plan er det forventet å utvinne om lag 105 milliarder kubikkmeter gass, 20 millioner kubikkmeter NGL og 32 millioner kubikkmeter kondensat fra feltet. 

Kvitebjørn tar imot kondensat fra Valemon og fra 2023 vil også Valemon-gassen gå via Kvitebjørn.

Transport

Rikgass og kondensat (lettolje) fra Kvitebjørn sendes i rørledninger til henholdsvis Kollsnes og Mongstad i Hordaland. Etter prosessering på Kollsnes sendes tørrgassen i transportnettet til det europeiske kontinentet, mens væsken går til Vestprosess-anlegget på Mongstad for foredling til butan, propan og nafta. Kondensatet fra feltet transporteres gjennom Kvitebjørn oljerør, så via Troll oljerør II til Mongstad i Hordaland.

Lokasjon: Blokk 34/11, sørøst for Gullfaks-feltet i Nordsjøen
Oppstart: 26. september 2004
Produksjon: Gass og kondensat

Mer om Kvitebjørn på Norsk petroleums nettside