Skip to content

Martin Linge

Martin Linge - foto tatt fra båt
Martin Linge
Foto: Stig Silden

Martin Linge-feltet i Nordsjøen er et olje- og gassfunn som ble gjort i 1978, og som tidligere het Hild. Feltet ligger 42 kilometer vest for Oseberg, på 115 meters dyp. Equinor ble operatør for Martin Linge-feltet i mars 2018, og produksjonen startet 30. juni 2021.

Martin Linge-feltet ble bygget ut med en integrert brønnhode-, produksjons- og boligplattform på stålunderstell, samt et fast forankret lagerskip for olje. Gassen strømmer gjennom et nytt rør som forbinder feltet med en eksisterende rørledning til St. Fergus i Skottland, mens oljen etter behandling på lagerskipet blir sendt fra feltet med skytteltankere.

Kraft fra land

Martin Linge-plattformen forsynes med kraft fra land gjennom verdens lengste vekselstrømkabel på 162 kilometer. Kraftkabelen kommer fra Kollsnes i Hordaland.

Ved å bruke kraft fra land reduseres CO2-utslippene med 200.000 tonn årlig. Det tilsvarer utslippene fra 100.000 biler. Feltet skal også driftes fra land, og vil ha begrenset bemanning til havs.

Kraft fra land ble koblet til i desember 2018.

Om reservoaret

Hovedreservoaret er strukturelt komplekst og inneholder gass og kondensat under høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Det er tre reservoarer i sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen på 3.700-4.400 meters dyp. I tillegg er det olje i Friggformasjonen av eocen alder. Reservoaret ligger på 1.750 meters dyp og har god kvalitet.

Plan for utbygging og drift av Martin Linge (som tidligere het Hild) ble levert til myndighetene i januar 2012 og godkjent av Stortinget i juni samme år. Produksjonen fra Martin Linge startet opp 30. juni 2021.

Equinor er største eier i Martin Linge med 51 prosent. Petoro eier 30 prosent og Sval Energi AS 19%.

Operatør: Equinor Energy AS
Beliggenhet: 42 kilometer vest for Oseberg
Oppstart: 30. juni 2021
Produksjon: Olje og gass

Mer om Martin Linge på Norsk petroleums nettside