Skip to content
Foto: Tomasello Letterio. Med tillatelse. LPG/C-tankskipet Kaupang i Panama-kanalen.
Foto: Tomasello Letterio. Med tillatelse. LPG/C-tankskipet Kaupang i Panama-kanalen.
 1. Hjem
 2. Energi
 3. Shipping

Sjøtransport i Equinor

Når det gjelder den maritime sikkerhetssituasjonen i Rødehavet: Vi følger situasjonen nøye og er i dialog med redere som frakter last på våre vegne og med andre aktører i næringen. Vi har valgt å omdirigere skip bort fra området. Inntil videre har vi også stoppet nye aktiviteter som innebærer transitt gjennom regionen.

Med over 170 skip på jobb for oss på norsk sokkel, inkludert forsynings-, beredskaps-, ankerhåndteringsfartøy og tankskip, er vi en betydelig befrakter på markedet.

Equinor eier selv ingen fartøy, men leier disse inn fra en rekke forskjellige rederier. Dette innebærer at rederiet har ansvaret for sikker drift og oppfølging av fartøyene, mens det er Equinor som bestemmer hvor de ulike fartøyene skal seile og oppgavene de skal utføre.

Alle rederiene som opererer for Equinor skal prekvalifiseres før kontrakter inngås og alle fartøy går regelmessig gjennom nøye inspeksjoner.

Equinors shippingflåte

Vår sjøtransport av råolje, flytende raffineriprodukter, flytende petroleumsgass og LNG-volumer innebærer mer enn 2300 reiser verden over per år og frakter om lag 100 millioner tonn årlig.

I dag er over 170 skip på jobb med å samle og transportere energiprodukter, hente og bringe utstyr og levere beredskapstjenester bare for Equinor — et enormt antall transportbevegelser.

Våre ambisjoner for vår maritime virksomhet

Maritim sektor representerer 6 % av de totale klimagassutslippene i Norge, og 2–3 % av de globale utslippene.

I kraft av å være både en produsent og leverandør av drivstoff til den maritime sektoren har Equinor omfattende maritim aktivitet rundt om i verden, inkludert om lag 175 kontraherte fartøy til enhver tid.

Equinor har følgende ambisjoner for sin maritime aktivitet:

 • Innen 2030: Halvere maritime utslipp i Norge sammenlignet med 2005-utslipp.
 • Innen 2050: Halvere globale utslipp sammenlignet med 2008-utslipp.


Som drivstoffleverandør til maritim sektor har Equinor følgende ambisjoner:

 • Innen 2030: Trappe opp produksjonen og bruken av lavkarbon drivstoff.
 • Innen 2050: Øke produksjonen og bruken av nullutslippsdrivstoff kraftig.


Havet, og kompetansen knyttet til det, er ett av Equinors prioriterte områder. Lavkarbon skipsfart er naturlig del av denne satsningen.

 • Equinors ambisjoner innen havvind er enda pådriver for dekarbonisering av skipsfarten.
 • Ny etterspørsel etter frakt av flytende CO2 og CCS-verdikjede gjør det nødvendig med lavkarbonløsninger.


Vi er i gang med en omfattende nybyggingsplan for å fornye skipsflåten vår.

 • 9 nybygde skip vil settes i drift i Equinors tankskipsflåte frem til 2026, etterfølgende de 15 nye skipene som har vært i drift siden 2020.
 • Dual-fuel LPG-propulsjon for LPG-skip og Dual-fuel LNG på bøyelaster og Aframax/LR2s.
 • Gjennom Northern Lights JV vil nybygde transportskip for flytende CO2 utstyrt med høytrykks dual-fuel LNG og energibesparende teknologier som rotorseil og luftsmøring som leveres ved oppstart av Langskip-prosjektet.
 • Equinor har en lang historie for avkarbonisering av offshoreflåten. Forsyningsskipet Viking Energy var det første i Equinors flåte som gikk på LNG. Klassenotasjonen «Battery hybrid» og landstrømtilkobling er nå implementert i store deler av flåten. Pågående prosjekter utforsker et fullelektrisk alternativ i tillegg til ammoniakkteknologi for forsyningsskipsegmentet.


Fartøyene er utstyrt med nye karboneffektive teknologier som dual fuel LNG, LPG, LVOC (Liquified Volatile Organic Compounds) som skal blandes med LNG som drivstoff, og hybridbatterisystemer.

Vi benytter et bredt utvalg av tiltak for å redusere utslipp fra våre operasjoner:

 • Vi planlegger effektive seilingsruter og optimal utnyttelse av fartøy og helikoptre.
 • Drivstofforbruk benyttes som et av evalueringskriteriene ved tildeling av nye fartøykontrakter.
 • Vi har innført krav i våre langsiktige kontrakter om at forsyningsfartøyer må ha hybridbatteridrift og være forberedt på landstrøm.
 • Insentiver i fartøykontrakter for å redusere drivstofforbruket: rederne betales hvis utslippene er lavere enn avtalt, og de må betale et tilleggsgebyr hvis utslippene er høyere enn avtalt.

Hvilke alternative drivstoff finnes for skip?

Illustration: DNVGL

Grønt Skipsfartsprogram

Norge har etablert et program for å oppnå verdens mest miljøvennlige og effektive skipsfart.

Grønt Skipsfartsprogram har som mål å finne realiserbare løsninger raskt, som sikrer en effektiv og miljøvennlig skipsfart fremover. Kostnadseffektive utslippskutt, økonomisk vekst, bærekraftige logistikkløsninger, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i Norge blir resultatet! Myndigheter og næringsliv deltar i programmet og samarbeider om hvordan vi kan oppnå målet.

Det vi vil oppnå:

 • Kostnadseffektive utslippskutt
 • Bærekraftige logistikkløsninger
 • Tusenvis av grønne arbeidsplasser
 • Økt konkurranseevne og en internasjonal lederposisjon
 • Norsk kystfart vil bli et utstillingsvindu i verden

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping er et uavhengig forsknings- og utviklingssenter uten fortjeneste, som arbeider på tvers av energi- og skipsfartsektorer med næringen, akademia og myndigheter. Sammen med partnerne undersøker senteret levedyktige avkarboniseringsretninger, legger til rette for utvikling og innføring av nye energiteknologier, bygger tillit til nye konsepter og deres forsyningskjeder, og framskynder omstillingen ved å definere og modne levedyktige strategiske retninger fram mot den nødvendige systemendringen.

Sea Cargo Charter (SCC)

SCC er et initiativ utviklet av Global Maritime Forum, en internasjonal organisasjon uten fortjeneste, med mål om å avkarbonisere skipsfarten. Initiativet ble lansert i oktober 2020 og gir et felles, globalt rammeverk for kvantitativt å vurdere og avdekke utslipp fra skipsbefraktingsaktiviteter.

Målet er å være åpen om miljøresultater og dermed øke bevisstheten, forene fronter og være en pådriver for forbedringer i industrien. SCC er i overensstemmelse med policyene og ambisjonene til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), inkludert ambisjonen om å redusere klimagassutslipp fra internasjonal skipsfart med minst 50 % innen 2050.

For tiden er 34 befraktere med i SCC. Dette omfatter selskaper som Shell, TotalEnergies og Chevron, i tillegg til andre sentrale befraktere av shippingtjenester som Maersk Tankers, Trafiguara og Anglo American. Equinor undertegnet SCC i 2020.

The Green shipping programme (DNVGL)