Skip to content

Equinor blir partner i Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

(UTC)Last modified
LPG-fartøyet Crystal Trinity
LPG-fartøyet Crystal Trinity (Foto: Kumiai Navigation (Pte) Ltd)

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping ønsket i dag Equinor velkommen som en strategisk partner i et langsiktig strategisk samarbeid som skal bidra til utvikling av nullutslippsteknologier og -løsninger for den maritime industrien.

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping ønsket i dag Equinor velkommen som en strategisk partner i et langsiktig strategisk samarbeid som skal bidra til utvikling av nullutslippsteknologier og -løsninger for den maritime industrien.

Bo Cerup-Simonsen - portrett
Bo Cerup-Simonsen, konsernsjef for Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

Equinor er både produsent og leverandør av drivstoff til den maritime sektoren, og har arbeidet systematisk med å redusere sin karbonintensitet ved å utvikle nye typer fartøy og bruke alternative drivstoff.

– Dette partnersamarbeidet har et stor potensial. Som en stor produsent av maritime drivstoff og en stor maritim aktør har Equinor uvurderlige kunnskaper. Selskapet har allerede vist svært stor handlekraft og vilje for å framskynde omstillingen med lovende prosjekter. Det er denne mentaliteten vi behøver, og vi ser virkelig fram til å se hvilke synergieffekter vi kan skape sammen, sa konsernsjef Bo Cerup-Simonsen da han ønsket Equinor velkommen til senteret.

Heidi Aakre - portrett
Heidi Aakre, direktør for shipping i Equinor.

– Vi er svært glade for å bli en del av Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. Senteret supplerer andre tiltak og organisasjoner vi er involvert i. Som produsent og bruker av maritime drivstoff arbeider Equinor med å avkarbonisere skipsfarten. Sammen med den maritime industrien skal vi utvikle nye løsninger som vil bidra til betydelige utslippsreduksjoner, sa direktør for shipping i Equinor, Heidi Aakre, da Equinor ble partner i senteret.

Skipsfartens veikart for avkarbonisering

Med 100.000 skip som bruker om lag 300 millioner tonn drivstoff per år, står den globale skipsfarten for om lag 3 prosent av de globale CO2-utslippene, en andel som trolig vil øke etter hvert som andre næringer takler klimautslippene de neste tiårene.

For å nå det langsiktige målet om avkarbonisering, kreves det nye typer drivstoff og en systemendring i næringen. Skipsfarten er en globalt regulert næring, som gir muligheten til å sørge for bred innføring av ny teknologi og nye drivstoff i næringen.

For å framskynde utviklingen av levedyktige teknologier, kreves det en koordinert innsats innen anvendt forskning gjennom hele forsyningskjeden. Industriledende selskaper spiller en viktig rolle ved å sørge for at laboratorieforskning modnes til skalerbare løsninger som møter behovene i næringen. Samtidig kreves det ny lovgivning for å gjennomføre omstillingen til avkarbonisering.

Om Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping er et uavhengig forsknings- og utviklingssenter uten fortjeneste, som arbeider på tvers av energi- og skipsfartsektorer med næringen, akademia og myndigheter. Sammen med partnerne undersøker senteret levedyktige avkarboniseringsretninger, legger til rette for utvikling og innføring av nye energiteknologier, bygger tillit til nye konsepter og deres forsyningskjeder, og framskynder omstillingen ved å definere og modne levedyktige strategiske retninger fram mot den nødvendige systemendringen. Senteret ligger i København, men samarbeider med partnere over hele verden.

Senteret ble grunnlagt i 2020 med en startdonasjon på 400 millioner DKK fra A.P. Møller-fondet. Samarbeidspartnere i senteret omfatter: Alfa Laval, American Bureau of Shipping, A.P. Moller - Maersk, bp, Cargill, Equinor, DP World, Hapag-Lloyd, MAN Energy Solutions, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsui, NORDEN, NYK Line, Rio Tinto, Seaspan Corporation, Siemens Energy, Stolt Tankers, Sumitomo Corporation, Swire Group, Topsoe, TotalEnergies og V.Group.

Det ligger mer informasjon på: www.zerocarbonshipping.com

Pressetalsperson: Anders Kongstad, Media & Digital Partner | +45 53504179 | anders.kongstad@zerocarbonshipping.com

Om Equinor

Equinor er et globalt energiselskap med over 21.000 ansatte, som vil ta en ledende rolle i det grønne skiftet.

Vi er på vei mot netto null utslipp gjennom optimalisering av vår olje- og gassportefølje, opptrapping av veksten i fornybar energi og nyskapende utvikling innen karbonfangst og hydrogen.

Siste nyheter