Skip to content
no

Sleipner-området

Sleipner

Sleipnerfeltene omfatter gass- og kondensatfeltene Sleipner Øst, Gungne og Sleipner Vest. I tillegg prosesserer Sleipner-installasjonene hydrokarboner fra de tilknyttede feltene Sigyn, Volve og Gudrun, og fra 2017 også rikgass fra Gina Krog.

Sleipner består av følgende installasjoner:

 • Sleipner A - Bore-, prosesserings- og boligplattform
 • Sleipner R - Stigerørsplattform for gasseksport og oljeeksport
 • Sleipner T - Plattform for prosessering og fjerning av CO2
 • Sleipner B - Ubemannet produksjonsplattform

Sleipner T og Sleipner R har begge fast broforbindelse til Sleipner A-plattformen.

Sleipner B er ubemannet, og betjenes periodisk av drift- og vedlikeholdspersonell som overføres med helikopter fra Sleipner A.

På Sleipner har det siden 1996 pågått fjerning av CO2 fra produsert gass, og injeksjon og lagring av mer enn 19 millioner tonn CO2 i Utsiraformasjonen (ved slutten av 2020).

Tilknyttede felt:

Produksjonen fra undervannsfeltet Sigyn og gasseksport fra Volve-installasjonen prosesseres på Sleipner A.

 • I 2014 startet prosessering av rikgass og ustabil olje fra Gudrun på Sleipner.
 • I 2017 startet prosessering av rikgass fra Gina Krog på Sleipner.
 • I 2019 startet prosessering av brønnstrsømmen fra Utgard på Sleipner.

Transport og gassknutepunkt:

Sleipner leverer tørrgass til rørledningsnettet Gassled (område D) og ustabil olje til Kårstø for videre prosessering og eksport.

Sleipner R fungerer som et knutepunkt for gass fra Kollsnes (Zeepipe II) og fra Nyhamna (Langeled), som transporteres videre til Draupner, Zeebrugge og Easington.

Beliggenhet: Blokk 15/6, 15/8 og 15/9.

Sleipner Vest

Sleipner Vest-feltet i blokkene 15/6 og 15/9 i Nordsjøen ble oppdaget i 1974. Produksjonen av gass og kondensat startet i august 1996.

Sleipner Vest er bygget ut med to plattformer: brønnhodeplattformen Sleipner B og gassbehandlingsplattformen Sleipner T.

Som en del av Sleipner Vest-utbyggingen er satellittfeltet Alfa Nord (også gass/kondensat) knyttet til Sleipner T-plattformen.

Gassen fra Sleipner Vest eksporteres i transportnettet Gassled, mens det ustabile kondensatet går i rørledning til mottaksanlegget på Kårstø i Rogaland for videre prosessering.

Fra Kårstø sendes kondensatet videre med skip. Sleipner Vest er knyttet opp mot Sleipner Øst, og feltene har samme driftsorganisasjon.

 • Brønnstrømmen fra Sleipner Vest (Sleipner B) transporteres 12 kilometer i rør til Sleipner T-plattformen.
 • På Sleipner T skilles karbondioksid (CO2) ut fra brønnstrømmen.
 • Sleipner B er normalt ubemannet, og produksjonen styres fra A-plattformen på Sleipner Øst.
 • Sleipner T er plassert på Sleipner Øst-feltet, og er forbundet med Sleipner A med gangbro.

Beliggenhet: Blokkene 15/6 og 15/9 i Nordsjøen
Oppstart: 29. august 1996
Produksjon: Gass og kondensat

Sleipner Øst

Sleipner Øst-feltet i blokken 15/9 i Nordsjøen ble oppdaget i 1981.

Produksjonen startet i august 1993. Sleipner Øst-feltet er utbygd med bore-, prosesserings og boligplattformen Sleipner A.

Sleipner A har også broforbindelse til Sleipner T (plattform for prosessering og fjerning av CO2) og Sleipner R (stigerørsplattform og fakkeltårn).

Som en del av Sleipner Øst-utbyggingen er satellittfeltet Loke (også gass/kondensat) knyttet til Sleipner A-plattformen.

Ustabil kondensat fra Sleipner går i rørledning for behandling på Kårstø i Rogaland. Fra Kårstø sendes kondensatet videre med skip.

Gassen fra Sleipner Øst går inn i transportsystemet Gassled (Statpipe, Zeepipe og Europipe II til Emden og Zeebrugge), mens kondensatet transporteres via rørledning til Kårstø for videre prosessering.

Beliggenhet: 15/9 i Nordsjøen
Oppstart: 24. august 1993
Produksjon: Gass og kondensat

Gungne

Gungne er et satellittfelt til Sleipner Øst.

Reservoaret ble oppdaget i 1982, og ble satt i produksjon 21. april 1996 med en brønn boret fra Sleipner A-plattformen.

Brønnen er boret 7.377 meter i horisontal rekkevidde fra Sleipner A, noe som var rekord for daværende Statoil, nå Equinor, da produksjonen ble iverksatt. Brønnen er totalt 8.561 meter lang.

Beliggenhet: Blokk 15/9 i Nordsjøen
Oppstart: 21. april 1996
Produksjon: Gass og kondensat

Loke

Som en del av Sleipner Øst-utbyggingen er satellittfeltet Loke (også gass/kondensat) knyttet til Sleipner A-plattformen.

Loke ble oppdaget i 1983, og ble satt i produksjon i 1993.

Beliggenhet: Satelitt til Sleipner Vest
Oppstart: 1993

Alfa Nord

Alfa Nord er en satellitt ved Sleipner Vest som ble vedtatt bygget ut i 2002.

Gass- og kondensatfeltet Alfa Nord er knyttet opp mot gassbehandlingsplattformen Sleipner T via en 18 kilometer lang rørledning.

Gassen, som er rik på karbondioksid, føres inn i fjerningsanlegget på T-plattformen. Der blir karbondioksid skilt ut og sendt via Sleipner A-plattformen ned i Utsira-reservoaret.

Produksjonen på Alfa Nord startet 11. oktober 2004.

Beliggenhet: Satelitt til Sleipner Vest
Oppstart: Oktober 2004