Skip to content

Snorre

Helikopter lander på Snorre A
Snorre A plattformen.
Foto: Harald Pettersen

Snorre strekker seg over blokkene 34/4 og 34/7 i Tampen-området, og har produsert olje og gass siden august 1992. Feltet består av plattformene Snorre A og Snorre B, og omfattende undervanns produksjonssystemer.

Snorre A

Stålplattformen Snorre A er en integrert bore-, produksjons- og boligplattform som er forankret til havbunnen med strekkstag.

Stabilisert olje fra Snorre A og Vigdis-feltet transporteres i rørledning til Gullfaks A-plattformen for lagring og eksport. Gassen på feltet injiseres tilbake i reservoaret.

Snorre B

Snorre B-plattformen ble satt i produksjon i juni 2001.

Den halvt nedsenkbare bore-, produksjons- og boligplattformen ligger rundt sju kilometer nord for A-plattformen.

Oljen fra Snorre B sendes gjennom en 45 kilometer lang rørledning til Statfjord B for lagring og eksport. Gassen på feltet injiseres tilbake i reservoaret

Beliggenhet: Blokk 34/4 og34/7 i Tampen-området
Oppstart: Snorre A - 3. august 1992, Snorre B - juni 2001
Produksjon: Olje og gass

Mer om Snorre på Norsk petroleums nettside