Skip to content

Visund

Visund
Visund
Foto: David Burke

Olje- og gassfeltet Visund, i blokk 34/8 og 34/7, ligger 22 kilometer nordøst for Gullfaks-feltet i Tampen-området.

Visund ble påvist i 1986. Produksjonen startet 21 april 1999. Gasseksporten startet 7. oktober 2005. Vanndypet på Visund er 335 meter.

Visund er bygget ut med en flytende bore-, prosesserings- og boligplattform. Brønnene på feltet er knyttet til plattformen med fleksible stigerør. I tillegg har Visund også flere havbunnsrammer. Dette er Visund Nord-rammene som er knyttet til Visund plattformen via en 10 km rørledning og Visund Sør-havbunnsrammen som er tilknyttet Gullfaks C via en 10km rørledning. Visund Sør startet produksjonen i november 2012 og på Visund Nord i november 2013. Det er gjennom årene påvist flere nye forekomster som er knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Visund

Basert på 2021-plan er det forventet å utvinne om lag 65 milliarder kubikkmeter gass, 8,3 millioner tonn NGL og 45 millioner kubikkmeter olje fra Visund inklusiv Visund Nord og Visund Sør.

Transport

Oljen går i rørledning til Gullfaks A for lagring og eksport. Gassen blir sendt i rørledning via Kvitebjørn gass rørledning for videre prosessering på Kollsnes nord for Bergen. Deretter går tørrgassen til de europeiske gassmarkedene.
Visund Sør blir prosessert og eksportert videre sammen med Gullfaks volumene.

Beliggenhet: 22 kilometer nordøst for Gullfaks-feltet i Tampen-området
Oppstart: 21. april 1999
Produksjon: Olje og gass

Mer på Visund på Norsk petroleums nettside