Skip to content

Viktig informasjon om innhold i CV

  1. Hjem
  2. karriere
  3. informasjon om innhold i CV

Det er viktig at informasjonen som oppgis i din CV er korrekt og basert på fakta. Vær nøyaktig når du fører opp ansettelsestid (måned og år som et minimum), ansvarsområder og stillingsbetegnelsen du hadde hos arbeidsgiver.

Informasjonen du oppgir vil bli verifisert og sjekket som en del av bakgrunnssjekken. Feil eller manglende overensstemmelser kan påvirke resultatet av bakgrunnssjekken.

En god CV er strukturert og tydelig, og må som et minimum inneholde følgende informasjon:

  • Under kontaktinformasjon/personopplysninger må du oppgi fullt navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato og nasjonalitet/statsborgerskap. Hvis du har dobbelt statsborgerskap, må du oppgi begge, sammen med datoene du fikk dem (f.eks. fra den datoen du ble født/fra 2005).
  • Under utdannelse må du oppgi navn på utdannelsesinstitusjonen, sted, studieretning, nivå, full-/deltid og datoer for studieprogrammet. Begynn med den siste utdannelsen, og legg inn en forklaring på eventuelle hull i CV-en. Dersom utdannelsen/avsluttende eksamener ikke er gjennomført, må dette oppgis tydelig i CV-en. Dersom utdannelsen/avsluttende eksamener ikke er gjennomført, oppgi hvor mange år du har gjennomført eller hvor mange studiepoeng du har.
  • Under yrkeserfaring må du oppgi selskapets navn, sted, den tidsperioden du var ansatt og ansettelsesprosent. Begynn med det siste arbeidsforholdet og legg inn en forklaring på eventuelle hull i CV-en. Navnet på hovedarbeidsgiver må oppgis. Hvis du har vært utleid til andre selskaper, kan dette legges inn som tilleggsinformasjon.
  • Under kurs og sertifiseringer må du spesifisere lengden på kurset, tittel på kurset, innhold, navn på kursinstruktør og eventuell sertifisering. Det er bare nødvendig å føre opp kurs og sertifiseringer som er relevante for stillingen du søker på.