Skip to content

Kunnskapen som blir avgjørende for energiomstillingen

Photo: Arne Reidar Mortensen
  1. Hjem
  2. karriere
  3. kunnskapen som blir avgjørende for energiomstillingen

En utdannelse innen petroleumsteknologi, ingeniørfag og geologi åpner døren for mange ulike karrieremuligheter i Equinor. Hør fra noen av våre ansatte hvordan de bruker sin utdannelse i sitt arbeid i dag, og hvordan de mener at fremtiden ser ut for Equinor som et bredt energiselskap.

Ellen og Emilie er to av 800 graduates som Equinor har rekruttert de siste fem årene. Som henholdsvis boreingeniør og letegeolog, arbeider de på hvert sitt vis for en grønnere og mer effektiv utvinning av olje og gass. Kompetanse innen olje og gass vil bli en viktig brikke i fornybarsatsingen vår og i arbeidet med lavkarbonløsninger.

For at Equinor skal lykkes med energiomstillingen, er vi helt avhengig av at flere tar en utdannelse innen petroleums- og energifag. Så lenge du har kjernekompetansen på plass, er det uendelig med muligheter. Jeg jobber innenfor en annen fagdisiplin i dag enn det jeg studerte, og jeg ser at kompetansen jeg utvikler nå har overføringsverdi i andre områder av selskapet i framtiden.

Ellen BloweyBoreingeniør

Skaper verdier gjennom nye måter å jobbe på

I 50 år har Equinor skapt verdier for Norge gjennom blant annet produksjon og eksport av olje og gass. Vår ambisjon er å være et klimanøytralt selskap innen 2050 – og for å være bærekraftige må vi også levere verdiskaping for samfunnet. Det gjør at vi konstant endrer måten vi jobber på.

- Da jeg begynte som letegeolog i Equinor for to år siden jobbet vi med større, regionale områder i letearbeidet. I dag leter vi nærmere eksisterende infrastruktur for å forlenge levetiden på dagens felt, og for å gjøre nye funn med lavest mulig karbonavtrykk, sier Emilie.

- En viktig del av arbeidet som boreingeniør er å sørge for at boring etter olje og gass utføres så sikkert som mulig, samtidig som vi stadig utforsker nye måter å kutte karbonutslippene fra våre operasjoner, sier Ellen.

Mer tid til den spennende delen av arbeidet

Ny teknologi og digitale løsninger erstatter i stadig større grad det manuelle arbeidet i arbeidet vårt på plattform og på land.

For Equinor betyr det at vi kan skape større verdier, både for selskapet og for samfunnet. For letegeolog Emilie betyr det at hun bruker mindre tid på tidkrevende tolkningsarbeid og mer tid til å jobbe med komplekse problemstillinger.

Ved å ta i bruk maskinlæring kan vi tolke større mengder data på kortere tid, og det blir mer tid til den virkelig spennende delen av arbeidet. Mulighetene er mange når vi tar i bruk ny teknologi, og det endrer måten vi jobber på,

Emilie Aasen KavliLetegeolog
Emilie Aasen Kavli

Løsninger for fremtiden

Kompetanse knyttet til petroleums- og energifag vil være helt nødvendig for å lykkes med energiomstillingen. Olje og gass vil framdeles være en del av den totale energimiksen i mange år framover. Men selv etter den tid vil kompetanse innen boring og brønn stå helt sentralt i energibransjen, mener Ellen.

En viktig del av energiomstillingen, og Equinors rolle i omstillingen, blir også å styrke porteføljen innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. Her står både geologien og boring og brønn helt sentralt.

- Når man skal bore brønner til CO2-lagring er kompetanse og erfaring som boreingeniør helt avgjørende, fortelle Ellen.

- Som geolog, vet jeg at den kompetansen jeg har i dag vil fortsette å ha en viktig plass i Equinor sin strategi, også utover det jeg jobber med i dag. Skal lagre CO2, må man forstå områdets geologi. Skal man bygge en vindmølle til havs, må man vite hvordan undergrunnsforholdene er. Derfor er det helt avgjørende for både Norge og Equinor at flere unge velger en utdannelse innen petroleums- og energifag, avslutter Emilie.

Vil du jobbe sammen med Emilie og Ellen, og hjelpe oss med å nå målet om å bli et netto-null-selskap innen 2050?

Finn ut mer om våre graduate stillinger