Skip to content

Automatikerfaget

Ung mannlig læring i arbeid. Foto
Foto: Torstein Lund Eik

En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, drifter og vedlikeholder automatiserte systemer. Det vil si systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer, som fungerer uten eller med lite hjelp fra mennesker.

Møt Andreas og Odmund, to av våre automasjonslærlinger.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Dette er del av automatikerens hverdag

  • utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking selvstendig i industrielle- og andre automatiserte lavspenningsanlegg
  • kalibrere måleutstyr og signalomformere, og sette opp nødvendig kalibreringsbevis
  • reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg
  • montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer
Ung mannlig lærling. Foto

For å trives som automatikerlærling

For å like jobben, må du være oppfinnsom og ha god helhetsforståelse. Du bør være glad i anvendt matematikk og logikk. Du må kunne se sammenhengen mellom idé og ferdig produkt, og forstå brukerens behov. Du bør like å skru og mekke, og ha godt håndlag.