Skip to Content
no

Automatikerfaget

En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, drifter og vedlikeholder automatiserte systemer. Det vil si systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer, som fungerer uten eller med lite hjelp fra mennesker.

Dette er del av automatikerens hverdag i Equinor:

  • utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking selvstendig i industrielle- og andre automatiserte lavspenningsanlegg
  • kalibrere måleutstyr og signalomformere, og sette opp nødvendig kalibreringsbevis
  • reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg
  • montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer

Jeg føler meg veldig godt ivaretatt og er alltid sammen med noen ute i feltet. Det lærer jeg utrolig mye av og lurer jeg på noe så får jeg det alltid forklart slik at jeg ser sammenhengen.

Mats Riise Pedersenautomatikerlærling
Mats Riise Pedersen

For å trives som automatikerlærling

For å like jobben, må du være oppfinnsom og ha god helhetsforståelse. Du bør være glad i anvendt matematikk og logikk. Du må kunne se sammenhengen mellom idé og ferdig produkt, og forstå brukerens behov. Du bør like å skru og mekke, og ha godt håndlag.