Skip to content

Sveisefaget

Sveisefaglærling på Kårstø.
Foto: Ole Jørgen Bratland

Hovedoppgaven i faget er å sammenføye metalliske materialer ved hjelp av forskjellige smelteprosesser.

Dette er del av sveiserens hverdag i Equinor:

  • arbeid etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og WPS (sveiseprosedyrer)
  • håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
  • utføring av sveiseprosesser etter angitt metode
  • vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr

For å trives som sveisefaglærling

En sveiser må kunne arbeide svært nøyaktig, planmessig, rasjonelt og effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha praktisk håndlag og gode fagkunnskaper.