Skip to content

Summen av flere norske selskap og felles innsats

Historien til Equinor er også historien til Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum. Slik ble de sammen Norges og Nordens største energiselskap.

1969 – startskuddet

En høstdag i 1969 gjør amerikanske Phillips Petroleums et enormt funn med boreriggen «Ocean Viking». Feltet de oppdager får navnet Ekofisk, og viser seg å være et av verdens største petroleumsfelt til havs, cirka 3000 meter under havbunnen.

Dette blir et vendepunkt i norsk historie - og også et startskudd for historien til Equinor.

1972 – det svarte gullet

I 1972 blir det norske privateide oljeselskapet Saga Petroleum opprettet. Samme året etablerer staten Oljedirektoratet og Den norske stats oljeselskap, forkortet til Statoil (nåværende Equinor).

Slik starter en ny æra for Norge og for Europa, som får tilgang til store energiforsyninger fra nord.

1970-tallet – sysselsettingen fyker til værs

Allerede i løpet av Statoils første leveår sikrer Statoil seg eierandeler i rørledningsnettet fra Ekofisk til Storbritannia og til Tyskland. Året etter, i 1974, blir Statfjord-feltet funnet i den nordlige delen av Nordsjøen.

I takt med suksessfulle funn, går sysselsettingen til værs. I 1973 har selskapet to ansatte, mens ved inngangen til 1974 – 54 ansatte. I 1980 har 1000 personer Statoil som sin arbeidsgiver.

1980-tallet – blir en stor aktør

80-tallet blir et tiår i sterk vekst med funn og utvikling av store felt på norsk sokkel, slik som Gullfaks, Oseberg, Snorre og Troll.

Statoil blir en stor aktør i det europeiske gassmarkedet og sikrer store salgsavtaler, som fører til storstilt utbygging og drift av gasstransportsystemer og terminaler. I løpet av tiåret etablerer oljeselskapet også et omfattende nettverk av bensinstasjoner i Norge, Skandinavia og i flere europeiske land.

2001 – får inn viktig kompetanse

Suksesshistorien til Equinor kan ikke ses isolert. Det er også en historie om konkurranse og samarbeid mellom Saga, Hydro og Statoil.

Den første sammenslåingen skjer på starten av 2000-tallet. Saga, det minste av de tre selskapene, får problemer som følge av oljeprisens fall i 1998. Statoil, som allerede har en eierandel på 20 prosent, inngår en avtale med Hydro om overtakelse av Saga. 10. januar 2001 blir Sagas eierandeler og operatøroppgaver overført til Norsk Hydro og Statoil. Slik får Statoil inn betydelig kompetanse fra Saga som også har skaffet seg erfaring fra operasjoner utenfor norsk sokkel.

2001 – noteres på børsen

Samme året, 18. juni, noteres Statoil på Oslo Børs og New York Stock Exchange. Det åpner et nytt kapittel i selskapets historie.

Som følge av betydelige investeringer på norsk sokkel og internasjonalt vokser Statoil i rekordfart: Nye virksomheter blir til i Algerie, Aserbajdsjan, Gulf of Mexico, Nigeria, Angola, og flere andre land.

2007 – sammenslåing med historisk betydning

Det fulle potensialet på norsk sokkel blir for alvor styrket gjennom fusjonen mellom Statoil og olje- og gassdivisjonen av Hydro 1. oktober 2007, noe som gjør de to selskapene til en ledende offshoreoperatør globalt.

Slik blir de tre norske oljeselskapene først til én stor oljegigant StatoilHydro, så igjen til Statoil, og senere til Equinor.

2018 – dagens Equinor

I mai 2018 stemmer generalforsamlingen i Statoil for å endre selskapets navn til Equinor for å bedre gjenspeile selskapets utvikling og identitet for framtidige generasjoner. Selskapet står ikke lenger for stat og olje, men også for en målrettet satsing på fornybar energi.

Som en av verdens største leverandører av olje og gass med mer enn 20 000 ansatte, er Equinor i ferd med å bli et energiselskap i betydelig vekst. Selskapet har en solid portefølje av prosjekter knyttet til fornybar energi som havvind, storskalaløsninger for CO₂-transport og -lagring og utvikling av nye utslippsfrie energibærere, som hydrogen.

Fra opprettelsen av et norsk olje- og gasselskap til utviklingen av et internasjonalt energiselskap; det hadde ikke vært mulig uten samarbeid med andre. I dag bidrar mer enn 8000 leverandører med alt fra ny kompetanse og teknologi til nye industrielle løsninger og sikring av arbeidsplasser. Dette gode og viktige samarbeidet har vært avgjørende gjennom de første 50 årene av vår historie, og vil fortsette å være nødvendig dersom vi skal realisere ambisjonen om å nå netto null i 2050.

Dette er en av mange historier fra våre første 50 år. Historien er også en del av fortellingen om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.