Skip to content
Portrett av Thomas Bakkemo

Klar for neste fase

Selv med en stadig økende satsing på fornybart, må en stabil strøm av olje og gass opprettholdes for å møte energibehovet i Europa. For Thomas Bakkemo var det å se det nye produksjonsskipet Johan Castberg forlate kai, et stort skritt i riktig retning.

Å se skipet seile fra verftet her på Stord, var enormt stort å kjenne på, sier Thomas Bakkemo.

Som fagansvarlig for elektro, har han fulgt byggingen av produksjonsskipet siden 2018. Etter sjøprøver i fjorden, vil turen etter hvert gå mot Barentshavet, 240 kilometer nordvest for Hammerfest, hvor det flytende anlegget skal festes med 15 anker, før olje- og gassproduksjonen starter opp mot slutten av året.

På det tidspunktet vil Thomas ha fulgt prosessen fra tegninger og 3D-modeller på en skjerm, til drift i 360-graders rotasjon, med en installasjon som kalles «turret». Det er et avansert dreiesystem for oppkobling til havbunnen, som gjør at Johan Castberg kan snu seg etter vær og vind, og klare å levere stabilt, selv i krevende forhold.

– Som ung var det sjøen, tekniske utfordringer og elektronikk som lokket, så kombinasjonen jeg har i jobben min i dag passer meg midt i blinken, sier Thomas.

Foto: Elisabeth Sahl og Roar Lindefjeld/Equinor

De siste seks årene han har jobbet med Johan Castberg. En lang og lærerik periode. Thomas har vært med på grovkonstruksjon i Singapore, byggingen av dreieskive i Dubai, før han har fulgt ferdigstillingen av skipet ved Aker Solutions verft på Stord, hvor Johan Castberg har ligget siden april 2022.

– Det har vært utrolig gøy å få følge hele design- og byggeprosessen. Teamet mitt har trukket alt av kabler innvendig og utvendig mellom modulene, og kobla dem sammen. Nå er vi ferdig med testinga ved land, og skipet har forlatt kaia. Å kaste loss og gå inn i neste fase er stas!

Han legger ikke skjul på at arbeidet til tider også har vært krevende. Og det ikke bare fordi han har pendlet fram og tilbake fra Balsfjord i Troms, hvor han både er oppvokst og bosatt.

– Det er jo ofte sånn med innovasjon, at det skal koste. For meg er det ingen tvil om det er verdt det. Johan Castberg er et godt eksempel på hvordan ny teknologi kan tas i bruk for å produsere olje og gass med lavest mulig utslipp.

1 / 2
2 / 2

Thomas sikter til hvordan Johan Castberg er bygd for å være mest mulig energieffektivt, og forteller hvordan det for han ligger mye motivasjon i det å få være med og tenke kreativt og komme opp med gode løsninger. Som elektriker er han også stolt over å ha bidratt til at produksjonsskipet er gjort klart for delelektrifisering, om det en dag skulle bli aktuelt.

– Det er mange som varmer opp hjemmene sine med norsk gass. Skal Europa slutte å få levert gass til varmeovnene sine, ja, da er det mange som vil fryse. Frem til vi har noe bedre på plass, er vi nødt til å snu alle steiner, være innovative og optimalisere de løsningene som eksisterer, sier Thomas.

Equinor leverer i dag energi til omtrent 170 millioner mennesker, og europeiske myndigheter er tydelige: Behovet for norsk energi er stort. Flere av feltene er i ferd med å tømmes, og selv med en stadig økende satsning på fornybart, er fortsatt leting og produksjon av olje og gass avgjørende for å kunne sikre stabil og pålitelig energiforsyning til kontinentet i årene framover. Johan Castberg-feltet er beregnet å produsere i 30 år, og er designet for en daglig produksjon på nær 220 000 fat.

– Energiomstillingen er større og mer kompleks enn mange skal ha det til. Jeg opplever at flere begynner å forstå nyansene, fasene og problemstillingene bedre, og det synes jeg er fint. Det er ikke bare å skru av en så viktig energikilde, sier Thomas, og legger til:

– For meg har dette vært en utrolig givende prosess som har gitt meg mye stolthet. Vi skal levere energieffektive produkter, og alt skal være trygt og sikkert. Å vite at vi klarer det, gir meg en enorm drivkraft. I tillegg: All kunnskapen fra dette prosjektet kan overføres til arbeidet med fornybar energi, og pengene vi tjener skal bidra til å finansiere utviklingen. For selv om olje og gass fortsatt vil være en viktig del av energien vår framover, er det helt sikkert at vi trenger å vri oss i en mer bærekraftig og klimavennlig retning for energiproduksjon.

At den globale energiomstillingen går for sakte, er en uro han kan kjenne på. Som en som alltid har hatt et nært forhold til naturen, og som gjerne tar seg en topptur eller en tur med seilbåten, er det spesielt varslene som viser seg i naturen, han tar på høyeste alvor.

– Vi må kjenne vår besøkstid for å få omstillinga til, for å få ned de globale utslippene og stagge temperaturstigninga, avslutter han.

Johan Castberg

  • Johan Castberg-feltet ligger i Barentshavet.
  • Feltet består av de tre olje- og gassfunnene Skrugard, Havis og Drivis som ble påvist mellom 2011 og 2013.
  • Johan Castberg bygges ut med et oppankret produksjonsskip, en såkalt FPSO, og en omfattende subseautbygging, med totalt 30 brønner. Skipet er 313 ganger 55 meter stort.
  • Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450-650 millioner fat oljeekvivalenter.
  • Johan Castberg er designet for en daglig produksjon som tilsvarer nær 220 000 fat.
  • Feltet har planlagt oppstart i fjerde kvartal 2024, og vil produsere i 30 år.
  • Utbyggingen av Johan Castberg-feltet vil gi langvarig aktivitet med store ringvirkninger for Hammerfest og Nord-Norge.
  • Partnerskapet i Johan Castberg: Equinor (operatør) 50 %, Vår Energi ASA 30 % og Petoro AS 20 %.

Abonner på magasinhistoriene våre

Abonner på magasinhistoriene våre og møt menneskene bak ideene – og utforsk historiene bak overskriftene. Du vil motta nye historier på e-post og du kan melde deg av når som helst.