Skip to content

Søker etter bedre

Søker etter bedre

Vi må forandre oss. Samfunnet må forandre seg. Og verden må forandre seg. Det er det som kreves om vi skal lykkes med energiomstillingen verden nå trenger. Skal vi i tillegg være det ledende selskapet i omstillingen, som vi ønsker å være, har vi ingen tid å miste. Kommer det til å bli krevende framover? Ja, men dette er den viktigste oppgaven vi har foran oss..

Og vi klarer den ikke alene. På veien vil vi trenge både støtte og kritiske blikk. Nye ideer og innfallsvinkler er vi også helt avhengige av. Derfor har vi nå lyst til å invitere deg inn i noen av de problemstillingene og dilemmaene vi står i akkurat nå. Kanskje får du svar på noen av spørsmålene du har, kanskje vil du se ting på en ny måte, og kanskje vil du forbli fundamentalt uenig med oss. Og det er greit. Men vi har også lyst til å vise deg hva vi er i gang med. For vi er faktisk i gang, og vi kommer ikke til å gi oss. Det gjelder for hver og en av våre 23 000 ansatte, inkludert de du skal få møte her.

Takk for at du tar deg tid, og god lesning.

Vi vil elektrifisere norske plattformer.Ikke med min stikkontakt.

Elektrifisering er et ladet tema. I våre øyne er det det mest effektive tiltaket vi har for å redusere utslipp fra olje- og gassproduksjonen vår. I andres er det sløsing med både penger og strøm. Mer om begge deler snart, men først til det her: Hva er elektrifisering?

Les artikkelen her

Loading...

Jeg er stolt over arbeidet vi gjør

Vi er nødt til å endre hvordan vi drifter anleggene våre. Utslippene må ned, men energibehovet øker. Som plattformsjef sitter Torstein tett på arbeidet med elektrifisering av norsk sokkel.

Vi fortsetter å lete etter olje og gass.

Olje- og gassvirksomheten er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge, og vi skal fortsette letingen etter olje og gass. Uforsvarlig, vil noen si. Slik vi ser det, er det den ansvarlige tingen å gjøre. Hvorfor det?

Les artikkelen her

Loading...

Klar for neste fase

Som ung var det sjøen, tekniske utfordringer og elektronikk som fasinerte Thomas. Så det var ikke rart at han følte det klaffet da han ble elektriker på Johan Castberg, vårt nyeste produksjonsskip.

I seks år har han fulgt byggingen av skipet, som vil spille en viktig rolle i å sikre stabil og pålitelig energiforsyning til Europa i mange år framover.

Et ledende selskap i energiomstillingen?Særlig.

Du har kanskje hørt oss si det. At vi vil være et ledende selskap i energiomstillingen. Samtidig har det gått seks år siden vi byttet navn, og fortsatt kommer 99,6 % av energien vi produserer fra olje og gass. Det er lenge siden vi har vunnet auksjoner om nytt areal til havvind. Og ennå har vi ikke for alvor begynt å lagre CO₂ i storskala, noe verden sårt trenger.

Høres ikke akkurat ledende ut, tenker du kanskje?

Les artikkelen her
Portrett av Hilde Røed

Retningen er satt

I 2022 presenterte vi vår første energiomstillingsplan. Den beskriver prosjektene og tiltakene som på kort og mellomlang sikt støtter oppunder vår netto null-ambisjon for 2050. Planen er ambisiøs, men Hilde Røed, direktør for klima og bærekraft i Equinor, er overbevist om at den er gjennomførbar. Vi må bare få opp farten.

Loading...

Vil kutte utslipp med kunstig intelligens

En av de som jobber med nye løsninger, er Olav. Han og en gjeng smarte hoder vil forbedre driften av våre anlegg ved hjelp av kunstig intelligens: IQ møter KI for å kutte CO2.