Statoil tildeler kontrakt for IMR-tjenester på over en milliard kroner

9. mai 2018 14:50 CEST
Fartøyet Seven Viking
(Foto: Subsea 7)

Statoil tildeler Subsea 7 Norway AS en fem-års kontrakt for IMR-tjenester med bruk av fartøyet Seven Viking til undervannsoperasjoner på norsk sokkel.

Subsea 7 skal levere inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjons-tjenester (Inspection, Maintenance, Repair) for Statoils 560 havbunnsbrønner på norsk sokkel. Tjenesten omfatter prosjektplanlegging på land samt operasjonell gjennomføring offshore.

– Om lag halvparten av Statoils produksjon på norsk sokkel kommer fra subsea-brønner. Inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeidet på våre undervannsfelt er viktig for å opprettholde sikker og effektiv drift, sier Kjetil Hove, direktør for Driftsteknologi på norsk sokkel.

Fartøyet skal bygges om fra konvensjonell til hybrid drift som blant annet inkluderer installasjon av batteri og tilrettelegging for bruk av landstrøm. Ombyggingen skal være ferdig innen avtalen trer i kraft 2. januar 2019.

Portrett av Kjetil Hove
Kjetil Hove
Pål Eitrheim
Pål Eitrheim

– Vi jobber systematisk for å redusere CO2-utslipp fra våre aktiviteter. Bruk av fartøy er en viktig del av dette arbeidet. Derfor blir CO2-utslipp og energieffektivitet vurdert når vi inngår nye kontrakter. Konkurransedyktige fartøy med teknologiløsninger som resulterer i lavere forbruk prioriteres, sier Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil.

Relatert side