PUD for Johan Castberg godkjent

12. juni 2018 08:00 CEST | Sist endret 12. juni 2018 08:59 CEST
Johan Castberg feltillustrasjon

Plan for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet i Barentshavet ble mandag 11. juni vedtatt i Stortinget. Planen oversendes nå til olje- og energidepartementet for formell godkjenning.

– Dette er en stor dag for prosjektet og for partnerskapet. Dette er jo den første utbyggingsplanen som godkjennes for Equinor! Og det er ikke hvilket som helst prosjekt heller. Det har vært en lang vei å gå for Johan Castberg siden det første funnet i 2011. I dag har vi et solid prosjekt som vil være sentralt i videreutviklingen av nordområdene, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Feltet vil etter planen starte opp i 2022, og har en produksjonshorisont på 30 år. Prosjektet har en investeringskostnad på 49 milliarder NOK, og utvinnbare ressurser er estimert til mellom 450-650 millioner fat oljeekvivalenter. Det bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subseautbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer. Dette er det største subsea-feltet under utbygging i verden i dag.

– Prosjektet er godt i rute, og etter hvert vil vi også begynne å se resultatet av byggearbeidet som begynner også. Det vil være mange verft og bedrifter over hele landet som vil være travle med leveranser til Johan Castberg i årene som kommer, sier prosjektdirektør for Johan Castberg, Knut Gjertsen.

Det var ikke selvfølgelig at prosjektet ville være mulig å realisere da oljeprisen falt i 2014. De opprinnelige investeringsanslagene var på over 100 milliarder kroner og kun lønnsomt med oljepriser over 80 dollar fatet. Prosjektet har jobbet hardt sammen med leverandører og partnere, endret konsept og tenkt nye løsninger for å kunne realisere utbyggingen. I dag er prosjektet lønnsomt med oljepriser under 35 dollar fatet.

Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad. Det anslås at investeringene ved å drifte feltet er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Det vil utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, og rundt 500 vil være i Nord-Norge. Dette er både de direkte og indirekte virkningene.

Equinor utreder sammen med de andre operatørene med oljeforekomster i Barentshavet muligheter for oljeomlasting på Veidnes i Finnmark. Dette inkluderer både en nedskalert terminalløsning og skip-til-skip-omlasting.

Partnerskapet består av Equinor (operatør) (50%), Eni Norge (30%) og Petoro (20%).

Relaterte sider og nedlastinger