Skip to Content
no

Industri og universitet samarbeider

mai 11, 1999, 08:00 CEST

Universitetet i Bergen går sammen med Statoil og Norsk Hydro om å kurse nyutdannede ingeniører og andre høyskolekandidater i prosessering av naturgass.

Avdelingsleder Svein Ove Bjørnestad ved Troll gassanlegg på Kollsnes utenfor Bergen sier at kurset skal gi nyutdannet personell og personer med bakgrunn fra andre disipliner en bred teoretisk og praktisk innsikt i prosessfaget. Samtidig gir det mulighet til å spare penger på etterutdanning fordi det er et "alternativ til kostbare kurs verden over," ifølge Bjørnestad.

Statoil og Hydro skal blant annet betale for en professorstilling til kurset. I tillegg skal egne fagfolk hos de to energileverandørene forelese.

Forelesningene starter i september, men interesserte må melde seg på innen 1. juli til Senter for etter- og videreutdanning ved Universitetet i Bergen (SEVU). Det kan skje på e-mail sevu@sevu.uib.no. Kurset kommer til å gå hver torsdag i tre måneder og gir fem vekttall.