Skip to content

Gjenbruk av brønnrammer

august 26, 1999, 08:00 CEST

To brønnrammer som opprinnelig ble bygget for et annet felt, har nylig blitt installert på Gullfaks Sør i Nordsjøen

Brønnrammene L og M kom på plass på feltet lørdag den 21. august. Den ene rammen har tidligere vært brukt under testing av Connemara-feltet i Irland. Den andre rammen var også tiltenkt Connemara, som ikke ble bygget ut på grunn av dårlige produksjonsegenskaper i reservoaret.

Rammene er modifisert for bruk på Gullfaks Sør. Foruten dette feltet består Gullfaks satellitter av feltene Rimfaks og Gullveig. Utviklingen av satellittene skjer i to faser.

Fase 1, som består av produksjon av olje og kondensat fra de tre feltene med reinjeksjon av gass, kom i produksjon i fjor. Produksjonen fra fase 2, som hovedsakelig omfatter utvinning av gass, skal etter planen settes i gang 1. oktober 2001.

Samlet vil feltene produsere cirka 260 millioner fat olje og kondensat. Produksjonsperioden vil vare fra 1998 til 2012.

Utbyggingen av Gullfaks satellitter er den nest største utbyggingen under vann på norsk sokkel. Bare Åsgard er større.

Se tema-artikkel: Ny æra for Gullfaks-feltet