Skip to Content
no

Vestprosess er i drift

oktober 12, 1999, 08:00 CEST

Den første forsendelsen av kondensat gjennom Vestprosess-røret i Hordaland gikk fra Kollsnes søndag 10. oktober. Tirsdag når kondensatet fram til mottaksanlegget på Mongstad.

 

Det nye anlegget på Statoils oljeraffineri på Mongstad nordvest for Bergen ble satt i drift med råstoff fra raffineriet 1. oktober.

Med dette er Statoils del av Vestprosess-prosjektet, som ble påbegynt i januar 1998, ferdig.

"Det er en god følelse å være i mål, " sier direktør for Vestprosess John Stangenes.

Vestprosess omfatter legging av et 54 kilometer langt rør for våtgass og kondensat fra Norsk Hydros råoljeterminal på Sture og Statoils gassanlegg på Kollsnes til oljeraffineriet på Mongstad.

Fra 1. desember skal også våtgass fra det Norsk Hydro-opererte Oseberg-feltet begynne å strømme inn fra Sture til Mongstad, opplyser Stangenes.

På Mongstad har Statoil bygget et mottaksanlegg for rørledningen, et fraksjoneringsanlegg for våtgass (NGL, natural gas liquids) og et anlegg for prosessering av LPG (Liquified petroleum gases). To lagerhaller på 60.000 kubikkmeter hver som skal inneholde propan og butan er klargjort. I tillegg er det blitt bygget en ny kai.

Anleggene er bygget i henhold til budsjett og plan.