West Phoenix skal bore i Storbritannia og Norge

1. mars 2018 11:01 CET
Boreriggen West Phoenix
Boreriggen West Phoenix. (Foto: Seadrill)

Statoil og partnerne har leid inn riggen West Phoenix for leteboring på britisk og norsk sokkel fra sommeren 2018.

Kontrakten tildeles de to Seadrill-selskapene North Atlantic Drilling UK Ltd. og North Atlantic Norway Ltd.

Den halvt nedsenkbare riggen West Phoenix skal først bore en letebrønn for Ragnfrid Nord-lisensen på norsk sokkel, og deretter tre brønner på britisk sokkel. Riggen er godkjent av myndighetene for bruk både på norsk og britisk sokkel.

– Vi har behov for en stor rigg med god kapasitet, fordi vi blant annet skal bore brønner i formasjoner med høyt trykk og høy temperatur. Vi valgte West Phoenix, som er en moderne 6.-generasjonsrigg med dobbelt boretårn. Seadrill har rigger som passer våre behov, sier Geir Tungesvik, direktør for boring og brønn i Statoil.

Kontraktsverdi
Kontraktsverdien for Ragnfrid Nord-brønnen er anslått til 19,5 millioner USD, mens verdien for de tre brønnene på britisk sokkel er anslått til 18,5 millioner USD. Dette omfatter blant annet boretjenester som drivstoff, kjøring av fôringsrør, fjernstyrt undervannsfartøy (ROV), behandling av spillvann, borekaks, samt mobilisering og demobilisering.

Ragnfrid Nord ligger i PL199, rundt 20 kilometer sør for Kristin-feltet i Norskehavet. Etter fullføring av Ragnfrid Nord-brønnen, går West Phoenix videre til britisk sokkel, der Statoil skal bore tre brønner.

Portrett - Geir Tungesvik
Geir Tungesvik, direktør for boring og brønn i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland)
Portrett - Jenny Morris
Jenny Morris, direktør for Leting i Storbritannia, Jenny Morris.
(Photo: Rebecca Fennell)

Avgrensningsbrønnen på Verbier skal klargjøre mulig volum i Verbier-funnet.

Verbier-funnet ble kunngjort i 2017, og volumet ble anslått til mellom 25 og 130 millioner fat olje. Partnerne i lisens P2170 er Statoil 70 %, Jersey Oil and Gas 18 % og CIECO V&C (UK) Limited 12 %.

Pip-prospektet ligger i Fladen Ground Spur-området i lisens P2318. Bigfoot-prospektet er 30 kilometer sør for Mariner-feltet, i lisens P2314. Disse lisensene ble tildelt i 29. lisensrunde i 2017, med Statoil (50 %) som operatør, og BP (50 %) som partner.

De fire brønner skal bores i en sammenhengende kampanje som forventes å starte i tredje kvartal og pågå i fire til fem måneder.

Effektiv fremdrift
– Disse brønnene understreker Statoils satsing på britisk sokkel, og vår evne til å effektivt bringe borekandidater fra lisenstildeling til boring, sier direktør for Leting i Storbritannia, Jenny Morris.

– Vi håper å gjøre nye funn som kan skape verdi og påvise ressurser for nye utbygginger på britisk sokkel. Vi er glade for å ha sikret en moderne rigg som gjør at vi effektivt kan modne fram og teste porteføljen vår, sier Morris.

I januar ble North Atlantic Norway Ltd og West Hercules tildelt kontrakt for leteboring for Statoil og partnerne i Barentshavet.

  • Ragnfrid Nord, PL199: Statoil 52 %, Petoro 27 %, ExxonMobil 15 %, Total 6%
  • Verbier, P2170:  Statoil 70 %, Jersey Oil and Gas 18 % og CIECO V&C (UK) Limited 12 %
  • Bigfoot, P2314:  Statoil 50 %, BP Exploration Operating Company 50 %
  • Pip, P2318:  Statoil 50 %, BP Exploration Operating Company 50 %

Relaterte sider