Skip to Content
no

Olje og energi-seminar for finansmiljøet

juni 2, 2004, 12:00 CEST

Representanter for finansmarkedet kom tirsdag sammen til et to dager langt seminar hos Hydro i Bergen for å bli orientert og oppdatert om virksomheten i forretningsområdet Olje & Energi.

Hensikten med seminaret er å gi aktører i finans- og investormiljøet en dypere innsikt og bedre forståelse for Hydros strategi og konkurransemessige fortrinn.

Lederne for forretningsenhetene i Olje & Energi vil gjennom de to dagene presentere sine områder på seminaret.

Et av temaene som det på forhånd har knyttet seg størst spenning til, er hvilke signaler Hydro vil gi når det gjelder kjøp av oljereserver.

– Det er vår ambisjon å forklare hvilke prinsipper vi jobber etter når det gjelder kjøp av påviste ressurser, sier Kjetil Bakken, ansvarlig for investorrelasjoner i Hydros konsernenhet for Investor Relations.