Skip to Content
no

Fortsetter sikring av brønn på Snorre A

desember 3, 2004, 14:00 CET

Arbeidet med å sikre brønnen på Snorre A-plattformen i Nordsjøen hvor det oppstod en gasslekkasje 28. november fortsetter i henhold til etablerte planer. Det vil ennå ta tid før hele brønnen er tilfredsstillende sikret.

Til nå har arbeidet bestått i å isolere det gassførende reservoaret, og den første sementpluggen er på plass. Fremover vil det foregå ytterligere arbeider for å sikre brønnen.

Statoil er i kontinuerlig dialog med de andre Snorre-partnerne og Petroleumstilsynet med hensyn til planer og fremdrift.

Det er fremdeles uklart når produksjonen fra Snorre A og Vigdis-feltet kan starte igjen.