Skip to content

ISO-kontrakt til Rheinhold & Mahla

juli 21, 2006, 07:30 CEST

Statoil har pĂĽ vegne av partnerne i Snøhvit-lisensen tildelt Rheinhold & Mahla Industrier as kontrakten pĂĽ isolering, stillas og overflatebehandling (ISO) av landanlegget Hammerfest LNG i driftsfasen.

 

LNG-fabrikken pü Melkøya kommer i drift neste ür.

Kontrakten er anslagsvis verd 300 - 400 millioner kroner, inkludert opsjoner.

ISO-kontrakten for landanlegget for Snøhvit-gassen pĂĽ Melkøya ved Hammerfest løper til 31.12.2010, med mulighet for tre ganger to ĂĽrs forlengelse.

Rune Skeie, leder for prosjekter i Snøhvit Drift, ønsker R&M Industrier velkommen og ser fram til et langt og godt samarbeid hvor R&M blir en sentral aktør i den totale driften av LNG-anlegget.

– Ved valg av leverandør har Statoil blant annet lagt vekt pĂĽ at kontraktøren etablerer seg i Hammerfest, sier Skeie. 

R&M vil satse pĂĽ opplĂŚring og bruk av lokal arbeidskraft under kontrakten, og har blant annet inngĂĽtt en samarbeidsavtale med det lokale firmaet Hammerfest Maritime Service (HMS).

Snøhvit er første utbygging i norsk del av Barentshavet og det første anlegget for LNG (flytende naturgass) i Europa. Fra havbunnsinstallasjonene ute pü feltet skal ubehandlet brønnstrøm føres inn til Hammerfest LNG for prosessering og utskipning nür anlegget kommer i drift i 2007. Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit.