Skip to Content
no

Tar inn rekordmange lærlinger

januar 12, 2007, 09:00 CET

Statoil skal ta inn 134 lærlinger til landanlegg, plattformer og kontorsteder i Norge i 2007. Det er ny rekord. I fjor var tallet 119.

– I 2007 tar vi inn rekordmange lærlinger, til tross for at vi i år ikke skal ha kokk- og vekterlærlinger, sier rekrutteringsansvarlig for lærlinger, Else Sørstrønen Amundsen.

De 134 ungdommene fordeler seg over de åtte områdene automatiker, elektriker, industrimekaniker, kjemiprosess, kontor, laboratorie, materialadministrasjon og kran.

Økningen i antall lærlingplasser er størst på installasjonene til havs, mens landanleggene stort sett er stabile i inntakene.

Ifølge Sørstrønen Amundsen kommer Hammerfest LNG på Melkøya i Finnmark med i lærlingeordningen for fullt. Der skal det tas inn fem lærlinger. I fjor begynte Kaja Klæbo Hjelseth som den aller første lærlingen ved anlegget.

Årets lærlingeinntak annonseres fredag 12. januar. Oppstartdato for lærlingene er 1. september. Læretiden er to år i de fleste fagene.

– Det betyr mye for selskapet å få inn nye lærlinger. Ordningen bidrar til at Statoil får de fagarbeiderne som trengs i framtiden. Det store antallet læreplasser viser at vi tar samfunnsansvar ved at flere får mulighet til å ta fagbrev. Vi kan ikke love fast ansettelse i Statoil etter endt læretid, men lærlingene er et viktig rekrutteringsgrunnlag for våre driftsenheter, understreker Sørstrønen Amundsen.