Skip to content
no

Oppgraderer norske olje- og gassfelt

april 10, 2008, 11:28 CEST
Bilde

Illustrasjonen viser hvordan Alve skal kobles opp mot Norne, i det som blir årets lengste revisjonsstans.


Oppgraderingen er i tråd med selskapets satsing på vedlikehold og modifikasjoner for å robustgjøre anleggene og øke utvinningen av olje og gass på norsk sokkel.

Bytter svivel
Årets lengste revisjonsstans foregår på Norne-skipet i Norskehavet. For første gang skal en svivel byttes ut offshore. Tidligere er dette bare gjort på fartøyer i dokk.

Den nye svivelen skal inneholde to ekstra produksjonsrør, som vil gi økt produksjonskapasitet. Svivelbyttet er nødvendig for at Norne-skipet skal kunne ta i mot gass og kondensat fra Alve, som etter planen skal starte produksjonen mot slutten av året. Den nye svivelen vil også øke produksjonskapasiteten og -regulariteten fra eksisterende produksjonsbrønner.

I tillegg skal det installeres en høyspentsvivel som skal hindre hydratdannelse i Alve-rørledningen og dessuten gi mulighet for fremtidig installasjon av undervannspumper.

Stansen er planlagt å vare i en og en halv måned.

Det skal også gjøres betydelig vedlikeholdsarbeid og modifikasjoner på Statfjord C og Snorre A, som en del av prosjektene Statfjord Senfase og Snorre Redevelopment.

Også Kvitebjørn og Kristin skal gjennomføre kapasitetsoppgraderinger.

For alle innretningene som skal ha revisjonsstans skal det gjennomføres vedlikehold og nødvendige inspeksjoner.

Stort arbeidsomfang
Til sammen skal det utføres 270.000 timeverk offshore i de planlagte produksjonsstansene. Arbeidet vil utføres av ansatte både i StatoilHydro og i leverandørselskaper langs hele kysten.

– Vi har et langsiktig perspektiv på utviklingen av vår virksomhet på norsk sokkel, og investerer betydelige beløp i vedlikehold og modifikasjoner for å robustgjøre anlegg og produsere mest mulig olje og gass fra feltene vi driver, sier Torstein Hole, leder for Driftsutvikling i StatoilHydro.

Produksjonsstansene i 2008 vil påvirke følgende plattformer og anlegg:
Statfjord C, Snorre B, Gullfaks A, Gullfaks B, Brage, Visund, Njord, Melkøya LNG, Norne, Troll B, Troll C, Huldra, Snorre A, Troll A, Kvitebjørn, Heimdal, Vale og Vilje, Sleipner A, Sleipner B & T, Glitne, Åsgard B, Kristin, Mongstad.


Tabell: Produksjonsbortfall (væske) per kvartal foe/dag
Forventet produksjonstap for StatoilHydro relatert til revisjonsstanser på norsk sokkel i 2008 er 10,4 millioner fat oljeekvivalenter (væskeproduksjon). Anslagene for produksjonstap er inkludert i StatoilHydros produksjonsprognose for 2008 som kommunisert på selskapets kapitalmarkedsdag 9. januar 2008.

   
Total mill. boe
 
1000 foe/døgn
 1. kvartal    
 2. kvartal

 3,9

42,9
 3. kvartal
6,5
70,3
 4. kvartal
 2008
10,4

 28,3