Skip to content

Konseptvalg for Gudrun

januar 20, 2009, 09:04 CET
Bilde

Illustrasjon av Gudrun-plattformen

Plattformen er planlagt utbygd som en bunnfast prosessplattform med sju produksjonsbrønner og skal knyttes opp mot eksisterende anlegg i Sleipner-området og mot prosessanlegget Kårstø i Nord-Rogaland.

Planene innebærer også å koble opp et havbunnsanlegg på Sigrun-feltet til den fremtidige plattformen på Gudrun-feltet.

Gudrun-feltet ligger 55 kilometer nord for Sleipner, og vanndybden i området er 110 meter. Feltet inneholder både olje og gass.
 
Gammelt funn – nye muligheter
Feltet ble påvist i 1974, og StatoilHydro ble operatør i 1997.

Reservoaret er komplisert, med høyt trykk og høy temperatur, men det antatte utvinnbare volumet på 150 millioner fat oljeekvivalenter vil være en betydelig bidragsyter på norsk sokkel fremover.

Bilde

Øystein Michelsen

Med ny teknologi, bedre kjennskap til området og eksisterende infrastruktur er utbyggingen av feltet nå aktualisert.

Det er også flere spennende prospekter og høy aktivitet i området.

– På vegne av partnerskapet er vi fornøyd med å kunne legge fram et konsept for gjennomføring av et slikt prosjekt. Vi har sett denne muligheten i mange år, og nå går vi sammen om å videreutvikle prosjektet, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.
 
Besluttes i 2009
Den endelig beslutningen om utbygging er fortsatt ikke tatt. Dette vil skje i løpet av 2009. Planen skal nå evalueres for å sikre en  god og lønnsom utbygging.
 
StatoilHydro (46,8 prosent) er operatør og har med seg Marathon Norge, et heleid datterselskap av Marathon Oil Corporation (28,2) og GDF SUEZ E&P Norge (25).