Skip to Content
no

Bygger videre på det vi kan

mars 16, 2010, 15:23 CET
Bilde

Hywind utenfor Karmøy er Verdens første fullskala, flytende vindturbin. (Foto: Octaga/Statoil)

Statoils konserndirektør for Teknologi og ny energi holdt innlegg under selskapets årlige Energiseminar i dag, tirsdag 16. mars.

– Det er et kjennetegn for Statoil at vi bruker vår erfaring og innovasjonsevne til å løse nye utfordringer, sa Øvrum, og viste til selskapets historie som pionér i å utvikle, teste og ta i bruk ny teknologi.

Statoils offshore-kompetanse er grunnleggende for selskapets satsing på vindkraft til havs.

Bilde

Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi og ny energi. (Foto: Helge Hansen)

– Som selskap har vi en betydelig kompetanse som også er anvendelig innen offshore vind. Det være seg alt fra utfordringer knyttet til turbiner, oppankring, modellering eller havbunnsundersøkelse, sa Øvrum.

Tøffe værforhold krever fokus på helse, miljø og sikkerhet både under installasjon, drift og vedlikehold av vindparker til havs.

Statoil har mye erfaring med å bygge anlegg og drive marine operasjoner i hardt vær, og med prosjektering og bygging av komplekse prosjekter.

Selskapet har også kunnskap og erfaring om hvordan vær og vind virker inn på strukturer, og med fjernstyrte operasjoner.

- I tillegg har vi erfaring med handel av kraft, som gjør oss i stand til å realisere verdien av vindkraften vi produserer, sa Øvrum på konferansen.

Vindkraft i vinden

Innen 2020 skal 20 prosent av energien i EU være fornybar, og vindkraft er ventet å stå for halvparten av veksten. Det blir anslått at offshore vind vokser med 20 prosent årlig.

Storbritannia skiller seg klart ut som det mest attraktive markedet. De har 40 prosent av Europas vindressurser og fordelaktige vanndyp. De har også en stor utfordring når det gjelder energiforsyning, samt å møte sine forpliktelser knyttet til fornybar energi i kraftmarkedet. Derfor har de etablert gode og forutsigbare rammebetingelser for offshore vind.

Nå bygger Statoil gradvis opp en portefølje innen vindkraft.

- Det gir mulighet til å lære og til å utvikle den rette kompetansen, slik vi har gjort det innen olje og gass.

Prisen må ned

Vindkraft innebærer en annen type risikohåndtering enn hydrokarboner, men helse, miljø og sikkerhet står selvsagt i fokus. Vindkraft er også i større grad preget av standardiserte løsninger og masseproduksjon. Men for å sikre lønnsomhet uten subsidier må teknologiene optimaliseres og forbedres, og kostnadene reduseres.

80 prosent av kostnadene for vindkraft til havs er knyttet til investering, derfor har Statoil særlig fokus på utbyggingskostnadene.

- Det er spesielt viktig å lage lettere og større turbiner, spesielt tilpasset havvind, sa Øvrum.

De vil kunne gi økt regularitet. Lavere vekt gjør også både turbinen og installasjonen billigere.

Øvrum konstaterte også med glede at det blir økt konkurranse blant turbinleverandørene og håper flere kommer til. Både fordi det styrker konkurransen, men også fordi det er viktig at det er nok kapasitet i markedet. Mange store vindkraftprosjekter er nå til evaluering.

- Dersom de store ambisjonene skal realiseres er bransjen avhengige av en kostnadsreduksjon, sa Øvrum.

Sheringham Shoal

  • Vindpark på 88 turbiner som Statoil bygger sammen med Statkraft i Storbritannia.
  • Byggestart offshore 9. mars 2010. Da begynte fartøyet ”Nordnes” å legge steiner på lokasjoner på feltet, som forberedelse for installasjon av strukturer neste måned. Arbeidet på land startet i fjor.
  • Oppstart planlagt sent i 2011.

Doggerbank:

  • Kan fullt utbygget bli verdens største vindkraftutbygging og dekke om lag 10 prosent av det totale strømbehovet i Storbritannia.
  • Ligger på dypere vann og lengre fra land enn eksisterende vindparker; 125 til195 kilometer fra land og på 18 til 63 meters havdyp.
  • Nå settes det i gang undersøkelser og planlegging som kreves for godkjenningsprosessen. De første investeringsbeslutningene kan tidligst bli tatt i 2014.
  • Statoil er tildelt vindlisenser sammen med Statkraft, Scottish and Southern Energy plc (SSE) og RWE npower.

Hywind:

  • Verdens første fullskala, flytende vindturbin.
  • Testpiloten startet datainnsamling utenfor Karmøy i høst og produserer nå for full kapasitet. En million kilowatt-timer strøm er passert.
  • Hywind har vakt stor interesse både i Norge og internasjonalt: Vi har signert en intensjonsavtale (letter of intent), med guvernøren i Maine i USA for å se på potensialet for en middels stor park der, og er i dialog med skotske myndigheter for å se på muligheter for flytende vindkraft i Skottland.