Skip to Content
no

Posisjonerer gass i markeder som vokser

september 20, 2010, 13:52 CEST

Det kom fram under et gasseminar for pressen i Oslo i dag der Statoils konserndirektør for naturgass, Rune Bjørnson, presenterte.

Statoil er i dag den nest største leverandøren av naturgass til Europa. Konsernet markedsfører rundt 75 prosent av all gass som produseres på norsk sokkel.

Bilde

Rune Bjørnson, Statoils konserndirektør for Naturgass.

En stor del av disse volumene - cirka 80-90 prosent - er solgt under langsiktige kontrakter som ble inngått på 80- og 90-tallet med store, europeiske selskaper. 

Brorparten av denne gassen er priset mot oljeprodukter. Utviklingen i oljeprisen har dermed stor betydning for eksportverdien av norsk gass.

Øvrige gassvolumer blir omsatt i spotmarkedet.

- Prisene i spotmarkedet er fortsatt relativt høye sett i et historisk perspektiv, selv om det har vært et fall i prisene siden toppåret 2008, sa Bjørnson. Han viste også til at de såkalte "forward" priskurvene nå peker oppover.

Den forventede prisveksten bygger blant annet på at total etterspørsel etter gass er ventet å vokse med om lag 30 prosent på verdensbasis de neste to tiårene.

Veksten er i stor grad drevet av økt etterspørsel etter gass i kraftsegmentet. Bare i Europa – Statoils kjernemarked - er det forventet en vekst i gassforbruket i kraftsektoren med rundt 20 prosent fram mot 2030. 

Statoil har nye gassvolumer for salg det neste tiåret ettersom volumene gradvis reduseres i noen av de eksisterende salgskontraktene mens kontraktsperioden utløper i andre.

- Vi vurderer nå flere alternative avsetningsalternativer for denne gassen med sikte på å oppnå bedre priser enn bare å avsette gassen på europeiske handelsplasser, sa Bjørnson.

Alternativene er å inngå nye, langsiktige salgskontrakter med eksisterende eller nye kunder, øke salg direkte til distribusjonsselskaper og industrivirksomhet samt øke salget til kraftsektoren.

- Vi forventer at store deler av gassen vår fortsatt vil bli solgt under langsiktige kontrakter til de store energiselskapene, men markedsliberalisering i Europa gir oss også tilgang til nye kundesegmenter, eksempelvis store sluttbrukere, sa Bjørnson.

Kraftsektoren vurderes som en interessant avsetningskanal. I Europa er over 30 prosent av genereringskapasiteten eldre enn 40 år og må skiftes ut. Ifølge konserndirektøren er gass svært konkurransedyktig i forhold til alternative energikilder, og gass er ikke avhengig av subsidier.

Gass er også attraktiv i et klimaperspektiv. Utslippene av CO2 kan reduseres med opp mot 70 prosent om et gammelt kullkraftverk skiftes ut med et nytt gasskraftverk.

- Vi er godt posisjonert: prisene er relativt høye, det er forventet en vekst i etterspørselen i alle markedene og vi har anledning til å anvende flere alternative avsetningskanaler når vi skal selge nye volumer, slo Rune Bjørnson fast.

Downloads