Skip to content

Nytt stort oljefunn i Barentshavet 

januar 9, 2012, 06:58 CET
Bilde

Kjerneprøve fra Havis: borehullsgeolog Anniken Berge og boreleder Svein Ræder. (Foto: Arild Oanes)

Brønnen 7220/7-1 som er boret med leteriggen Aker Barents, har påvist en gasskolonne på 48 meter og en oljekolonne på 128 meter.

Bilde

Leteriggen Aker Barents

Statoil anslår volumene i Havis til å ligge på mellom 200 og 300 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.). Foreløpige oppdaterte volumanslag totalt for Skrugard- og Havis-funnene i PL532 ligger i størrelsesorden 400-600 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

- Havis er vårt andre betydelige oljefunn i Barentshavet på ni måneder. Med omtrent samme volumer og reservoaregenskaper utgjør funnet Skrugards tvilling. Skrugard og Havis åpner en ny petroleumsprovins i nord, sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil.

Havis ligger cirka 7 kilometer sørvest for Skrugard-funnet som ble gjort i april i fjor. Havis ligger innenfor samme utvinningstillatelse, men er en selvstendig struktur. Det er ikke kommunikasjon mellom de to funnene.

Bilde

Helge Lund, konsernsjef i Statoil

Funnet gir nok en bekreftelse på Statoils tro på letepotensialet på norsk sokkel, og er et viktig bidrag til revitaliseringen av norsk sokkel, i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen i juni i fjor. Havis og Skrugard bekrefter dessuten at utholdenhet og langsiktighet gir resultater.

Statoil har utforsket Barentshavet i mer enn 30 år og selskapet har vært med på 88 av totalt 92 letebrønner som er boret i området. Dette har resultert i en kontinuerlig kompetansebygging og en god faglig forståelse av hydrokarbonsystemene i Barentshavet.

Statoil har tidligere kommunisert at Skrugard-funnet vil gi grunnlag for en selvstendig utbygging, med Havis-volumene blir utbyggingsprosjektet enda mer robust. Partnerskapet vil fremover bore en avgrensningsbrønn i Skrugardfunnet samt vurdere ytterlige oppsidepotensiale i utvinningstillatelsen. 

Bilde

Erik Strand Tellefsen, direktør for Skrugard-utbyggingen i Statoil

- Funnet på Havis styrker utviklingen av Skrugard som et nytt senter med prosesserings- og transportkapasitet med fleksibilitet. Vi er i ferd med å realisere Barentshavet som ett kjerneområde på norsk sokkel, sier Erik Strand Tellefsen, direktør for Skrugard-utbyggingen i Statoil.

- Skrugard- og Havis-funnene vil være viktig for industriutviklingen og bidra til ytterligere aktivitet i leverandørnæringen. Det vil gi nye arbeidsplasser og ringvirkninger i regionen, sier Lund.

Brønnen 7220/7-1 er den andre brønnen i utvinningstillatelse 532, som ble tildelt i 2009 i forbindelse med 20. konsesjonsrunde. Brønnen bores til et vertikalt dyp av 2200 meter under havoverflaten. Havdypet er 365 meter.

Statoil er operatør for utvinningstillatelsen PL532 med en eierandel på 50 prosent. Partnere er Eni Norge AS (30 prosent) og Petoro AS (20 prosent).

* High impact =   > 250 millioner fat o.e. totalt eller > 100 millioner fat net til Statoil

Mer informasjon:

Investor relations Norge:
Hilde Merete Nafstad, direktør, investor relations,
mobil: +47 957 83

Investor relations USA:
Morten Sven Johannessen, direktør, investor relations USA,
mobil: +1 203 570 2524

Presse:
Jannik Lindbæk jr, informasjonsdirektør, media relations
mobil: + 47 977 55 622

Ola Anders Skauby, pressetalsmann, media relations,
mobil: +47 905 98 519

Downloads