Skip to Content
no

Oljesandrapporten for 2011 viser framgang

april 25, 2012, 10:00 CEST
Bilde

Leismer demonstrasjonsprosjekt i det nordlige Alberta. (Foto: Helge Hansen)

Rapporten oppgir prestasjonsindikatorer for produksjonen og energiforbruket, i tillegg til utslipp til luft og bruk av land og vann knyttet til Leismer demonstrasjonsprosjekt og området Kai Kos Dehseh (KKD) i det nordlige Alberta.

Bilde

Lars Christian Bacher, landsjef for Statoils virksomhet i Canada. (Foto: Harald Pettersen)

– Statoil har gjennomført en vellykket oppstart av sitt første oljesandprosjekt med en tydelig framdrift gjennom 2011 med mer effektiv produksjon og lavere CO2-utslipp. Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle og lære ny teknologi for å bli ennå bedre framover, sier Lars Christian Bacher, landsjef for Statoils virksomhet i Canada.

Produksjonen ved Leismer-anlegget begynte i januar 2011, og dette er i dag blant de mest effektive anleggene som bruker dampinjeksjonsteknologi (Steam Assisted Gravity Drainage, SAGD) med industriledende resultater. Mengden av damp i forhold til olje er på 62 prosent av sammenlignbare oppstarter, mens produksjonen per brønn er nesten 50 prosent høyere.

Statoils ambisjon er å redusere CO2-intensiteten fra produksjonen med 25 prosent innen 2020, og med 40 prosent innen 2025. Gjennomsnittlig CO2-utslipp per fat i 2011 var på 72,71 kilo. I andre halvdel av året lå utslippene per fat måned for måned under 66 kilo, med 58 kilo per fat i desember som den beste måneden.

Statoil tar ansvar for miljøet og lokalsamfunnet der vi opererer. I tråd med vårt ønske om åpen rapportering til våre interessenter, danner de miljørelaterte og samfunnsøkonomiske konsekvensene og bidragene grunnlaget for 2011-rapporten.

– Statoil har satt klare mål for en ansvarlig utvikling av selskapets oljesandlisenser, og vi har forpliktet oss til offentlig rapportering av våre resultater og framdriften for å nå våre mål, sier Lars Christian Bacher.

- Vi har fortsatt som mål å ligge i forkant på utvikling og bruk av teknologi for å minimere vår påvirkning på miljøet, øke utvinningsgraden og redusere energibruken og CO2-utslippene, sier han.

I likhet med 2010 oljesand rapporten, er denne rapporten revidert av en uavhengig tredjepart, i tråd med den frivillige rapporteringsstandarden som er utarbeidet av Global Reporting Initiative (GRI), og Statoils forpliktelse om å gi åpen og transparent informasjon.

Downloads