Skip to Content
no

Firedoblet levetiden – men nå er det slutt

oktober 31, 2012, 13:59 CET
Bilde

Produksjons- og lagerskipet Petrojarl 1 på Glitne-feltet i Nordsjøen. 

(Foto: Øyvind Hagen)

Glitne er historien om hva ulike tiltak kan bety for å firedoble levetiden på et felt. Fra plan for utbygging og drift (PUD) i 2001, var forventet levetid inntil tre år.

Både prosesstiltak, boring av nye brønner og brønntiltak er del av oppskriften som har bidratt til å gjøre Glitne til en fantastisk historie om levetid og økt oljeutvinning (IOR).

Når beslutningen om å stenge ned er satt, settes det samtidig punktum for en IOR-historie som få kunne se for seg for tolv år siden. Totalt er det produsert 55 millioner fat, noe som er over en dobling av det opprinnelige anslaget.

Bilde

Jannicke Nilsson, områdedirektør for drift nordsjøen vest.

Statoil boret nye brønner på Glitne både i 2004, 2005, 2007 og 2012. Den siste brønnen i 2012 viste seg dessverre å ikke være drivverdig.

Nå er beslutningen om å å stenge ned feltet tatt og Teekay har mottatt oppsigelse av kontrakten på Petrojarl1. Kontrakten har seks måneders oppsigelsestid, og det vil være full aktivitet i denne perioden.

- Når levetiden nå går mot slutten, er det med visshet om at alt som er mulig å gjøre for å hente ut av ressurser nå er gjort. Vi er svært godt fornøyd med det arbeidet som er nedlagt for å hente ut de siste dråpene av dette feltet. Samtidig er det viktig at avviklingen vi nå står ovenfor skjer på en profesjonell, sikker og god måte, sier områdedirektør for drift nordsjøen vest, Jannicke Nilsson.

Ved innlevering av PUD skal det også leveres inn planer om nedstengning. Det er denne som nå er i ferd med å realiseres på Glitne.

I alt syv brønner skal plugges og feltet stenges ned. Det er stor aktivitet og stort behov for driftspersonell i Statoil, og ansatte som har jobbet med Glitne vil få nye og spennende oppgaver på andre felt.

Fakta

  • Oljefeltet Glitne ligger I blokkene 15/5 og 15/6 I Sleipner-området i Nordsjøen. Feltet ligger cirka 40 kilometer nordvest for Sleipner Øst, på 110 meters dyp.
  • Glitne begynte å produsere olje 29. august 2001, etter at funnet ble gjort i 1995 og avgrenset i 1997.
  • Feltet drives med produksjons- og lagerskipet Petrojarl 1, som eies av Teekay Petrojarl Production ASA.
  • Glitne eies av Faroe Petroleum Norge med 9,3 %, Det norske oljeselskap med 10 %, Total E&P Norge med 21,8 % og Statoil med 58,9 %.