Skip to content

Konseptvalg for Johan Sverdrup-feltet

februar 13, 2014, 07:00 CET
Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-feltet er blant de største oljefeltene på norsk sokkel og vil på maksimal produksjon stå for 25 prosent av oljeproduksjonen på norsk sokkel. 

Gigantfeltet forventes å starte produksjon sent i 2019. Feltet har en beregnet levetid på 50 år med forventet platåproduksjon på 550.000-650.000 fat oljeekvivalenter per dag (Statoil andel ~40 prosent). 

Bilde

Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge.

Partnerne har valgt kraft fra land for Johan Sverdrup-feltet i første fase, noe som vil redusere de totale CO2-utslippene fra Utsirahøyden med 60-70 prosent. 

– Dette er historisk. Sist vi tok et konseptvalg på felt med oljeressurser av denne størrelsen var på 1980-tallet, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utbygging og produksjon i Norge. 

Etablering av feltsenter  
Feltet vil bygges ut i flere faser. Produksjonskapasitet for første fase er designet til  315.000 fat oljeekvivalenter per dag (Statoil andel ~40 prosent), med en forventet produksjon på mellom 315.000 - 380.000 fat oljeekvivalenter per dag i tidlig fase. Forboring av brønner vil gi en rask produksjonoppbygging.  

Bilde

Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup-feltet.

– Partnerne har en ambisjon om utvinning på opp mot 70 prosent, sier Øivind Reinertsen, direktør Johan Sverdrup-feltet. 

Investeringene i den første fasen anslås til mellom 100 - 120 milliarder kroner, og inkluderer et feltsenter, brønner, eksportløsninger for olje og gass, og kraftforsyning. Anslaget inkluderer også uforutsette kostnader og avsetninger for markedsjusteringer. I tillegg vil første fase legge til rette for tiltak for økt utvinning. 

Partnerskapet jobber kontinuerlig for å få ned investeringskostnadene i den første fasen. 

Feltsenteret i første fase inkluderer prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform og boligplattform, og er utformet med tanke på framtidige utvidelser. Installasjonene har stålunderstell og er forbundet med broer og står på et havdyp på omtrent 120 meter.  

Kraft fra land 
Johan Sverdrup vil i første fase forsynes med kraft fra land med omformer på Kårstø som leverer likestrøm til omformer på stigerørsplattformen, og sikrer anslagsvis 80 MW. 

Som en del av Plan for utbygging og drift, planlagt levert tidlig 2015, vil alternative kraftløsninger for fremtidige faser beskrives. Ett av alternativene er kraft fra land til hele Utsirahøyden basert på oppdaterte beregninger for kraftbehov. 

– Velges dette alternativet vil det kunne gi en samlet reduksjon av CO2-utslippene på  mer enn 90 prosent fra hele området, sier Reinertsen. 

Eksportløsninger
Eksportløsningen for olje og gass fra Johan Sverdrup er basert på ilandføring gjennom egne rør. Oljen skal transporteres til Mongstad-terminalen i Hordaland. 

Gassen skal transporteres via Statpipe til Kårstø i Rogaland for prosessering og videretransport. 

– Johan Sverdrup er summen av 40 år med utvikling og aktiviteter på norsk sokkel. Det er muligheten for å bringe historien flere skritt videre, oppsummerer Nylund.  

Fakta om Johan Sverdrup-feltet (PL 265, PL 501 og PL502):

• Johan Sverdrup er et oljefelt.
• Johan Sverdrup består av et kombinert funn som utgjør ett felt.
• Beliggenhet: Utsirahøyden i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger.
• Vanndybden er 110 meter, og reservoaret ligger på 1900 meters dyp.
• Plan for utbygging og drift (PUD) forventes behandlet i Stortingets vårsesjon 2015.
• Produksjonsstart er estimert til slutten av 2019.
• Feltet har en produksjonshorisont til 2050.
• Som en del av design basis ble det besluttet tidlig i 2013 at feltet skal bygges ut i faser. Første fase er etablering av et feltsenter bestående av fire plattformer.
• Det anbefales at oljen fra feltet føres i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland, og at gassen føres til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland.
• Feltet skal drives med kraft fra land.


Rettighetshavere:

Utvinningstillatelse 501:
Lundin Norway (operatør - 40 %), Statoil (40 %), Maersk Oil (20 %)

Utvinningstillatelse 265: Statoil (operatør - 40 %), Petoro (30 %), Det norske oljeselskap (20 %), Lundin Norway (10 %)

Utvinningstillatelse 502: Statoil (operatør - 44,44 %), Petoro (33,33 %), Det norske oljeselskap (22,22 %)


Kontaktpersoner:

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør, investor relations
Tlf.: +47 957 83 911

Morten Sven Johannessen, vice president, investor relations North America
+203 570 2524

Media relations
Ørjan Heradstvedt, mediekontakt
Tlf.: +47 917 78 161

There will be a conference call for investors and analysts at 1330 CET.

Participant access - Dial in 5-10 minutes prior to the start time using the number / Confirmation Code below.

Confirmation code: 3770133

Participants,  Local - Oslo, Norway:  +472350 0486
Participants,  Local - London, United Kingdom:  +44(0)20 3427 1914 Participants,  National free phone - United Kingdom:  0800 279 4977 Participants,  National free phone - United States of America:  1877 280 2296 Participants,  National free phone - Norway:  800 56054  

Downloads