Skip to Content
no

Produksjonen i gang på Njord A

juli 21, 2014, 14:24 CEST
Bilde

Njord A-plattformen i Norskehavet. (Foto: Øyvind Nesvåg)

Etter omfattende analysearbeid og inspeksjoner i 2013 avdekket Statoil behov for å forsterke plattformkonstruksjonen på Njord A. For å være på den sikre siden har produksjonen vært nedstengt fram til forsterkningene kom på plass.

Bilde

Produksjonsdirektør Arve Rennemo.
(Foto: Harald Pettersen)

– Vi har forlenget levetiden på Njord-feltet ved å øke utvinningen fra Njord-reservoaret, og ved å finne mer olje og gass i området. Njord A-plattformen har vært med oss hele tiden, og vi er opptatt av å sikre at plattformkonstruksjonen tåler belastningene den blir utsatt for, sier produksjonsdirektør Arve Rennemo.

Gjennom arbeidet som har blitt utført gjennom vinteren og våren er konstruksjonen blitt betydelig forsterket, slik at plattformen nå kan gjenoppta produksjonen.

Arbeidet med å forsterke strukturen har hovedsakelig bestått av å forsterke primærdragere med stivere, og øke lengden på sekundærdragere under plattformen.

På lengre sikt er det planer om å styrke plattformen ytterligere for å kunne gjennomføre framtidige boreoperasjoner og gi økt levetid på Njord-feltet.

– Njord A skal produsere olje og gass fram til sommeren 2016. Da vil vi ta den til land for ytterligere oppgraderinger slik at vi også kan ta i bruk boreanlegget ombord, og ruste den opp for flere gode år i tjeneste på norsk sokkel, sier Rennemo.

Statoil har også studier på gang for å vurdere hvordan Njord-området og området ved Haltenbanken i Norskehavet skal utvikles videre. Njord A-plattformen har vært i produksjon siden 1997.

Fakta
Bilde

Bilde fra forsterkningsarbeidet på Njord A-plattformen. (Foto: Ole-Andreas Nylund)

  • Njord A - Njord-feltet i Norskehavet er bygd ut med den flytende stålplattformen Njord A, med et integrert dekk med bore- og prosesseringsanlegg og boligkvarter. Njord A startet produksjonen i september 1997.

  • Plattformen ble designet med en opprinnelig levetid på 16 år til 2013. Petroleumstilsynet har senere godkjent teknisk design levetid til 2022.

  • Njord var en marginal feltutbygging med sterkt fokus på lave kostnader og rask gjennomføring.

  • Det er et betydelig ressurspotensial i området som vil kunne danne grunnlag for produksjon til utover 2013.

  • Njord Future: Underveis i strukturforsterkningsprosjektet er det blitt klart at Njord A-plattformen, selv med de forsterkningene som er blitt utført offshore det siste året, ikke kommer til å være robust nok til at boreaktiviteten kan gjenopptas sommeren 2014.

  • Plattformen vil heller ikke være i stand til å produsere fram til 2022, som er den eksisterende tekniske levetiden for installasjonen.

  • Prosjektet Njord Future er derfor igangsatt for å sikre en langsiktig løsning for optimal ressursutnyttelse av Njord-området. Det er betydelig gjenværende ressurser i området og det legges nå planer for å utvinne disse enten ved hjelp av en ombygget Njord A-plattform eller ved bygging av en helt ny plattform.

  • I denne sammenheng er det også naturlig å se på mulige samarbeidsløsninger med andre funn som er gjort i området den siste tiden.