Skip to content

Boligrigg-kontrakt på Johan Sverdrup

november 4, 2015, 08:29 CET
Haven

Jacktel AS, et heleid datterselskap av Master Marine AS, med kontor i Oslo, er tildelt kontrakt for den oppjekkbare boligriggen «Haven» for installerings- og ferdigstillingsperioden i første fase av Johan Sverdrup-prosjektet.

Boligtjenestene omfatter sengekapasitet og forpleiningstjenester for prosjektpersonell. Boligriggen vil ha opp mot 400 sengeplasser.

For å sikre nødvendig kapasitet for arbeid på Johan Sverdrup-feltet vil «Haven» få oppgradert leggenes styrke og lengde, blant annet med nye spud-cans (diskosformede fundament)/suction caissons (sugeankere). Oppgraderingen forventes å bli gjennomført ved verft i Norge.

Kontrakten har en varighet på 18 måneder, med forventet oppstart 15. juni 2018. I tillegg kommer opsjoner for forlengelse på 5x2 måneder.

Kjetel Digre

Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup-utbyggingen.

Verdien på den faste kontraktsperioden er på omkring 178 millioner USD, inkludert forventede oppgraderingskostnader på omkring 100 millioner USD.

– Vi er veldig fornøyd med kontrakten vi har tildelt Jacktel AS. Den oppjekkbare boligriggen «Haven» vil være et viktig verktøy i det endelige offshore installasjon- og ferdigstillingsarbeidet hvor vi setter sammen brikkene i Johan Sverdrup-puslespillet, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup-utbyggingen.

Johan Sverdrups første fase skal bygges ut med fire installasjoner som inkluderer en utstyr- og boligplattform, en prosessplattform, en boreplattform og en stigerørsplattform, samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon.

Partnerne i Johan Sverdrup: Statoil (40,0267 prosent) (operatør), Lundin Norway (22,6), Petoro (17,36), Det norske oljeselskap (11,5733) og Maersk Oil (8,44).​

Haven

Den oppjekkbare boligriggen «Haven». (Foto: Sondre Steen Holvik)