Forlenger levetiden for åtte installasjoner

14. mars 2019 11:31 CET
Foto av produksjonsskipet Åsgard A
Produksjonsskipet Åsgard A i Norskehavet. (Foto: Øyvind Hagen / Equinor ASA)

Equinor har fått myndighetsgodkjennelse til å forlenge levetiden til åtte installasjoner på norsk sokkel de siste tre årene.

Flere av disse skulle etter opprinnelige planer vært nedstengt, eller blitt stengt ned om få år. Nå betyr forlengelse i stedet mange ekstra år med drift fra disse installasjonene på sokkelen.

– Levetidsforlengelser er svært god ressursforvaltning. Det gir høy verdiskaping fra etablerte felt, hvor vi og leverandørene våre jobber med sikker drift og lavere utslipp hver eneste dag. Og ikke minst betyr det mer aktivitet i havet, i tråd med ambisjonen vår om at vi fortsatt skal utvikle sokkelen lønnsomt og bærekraftig de neste tiårene, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

De åtte levetidsforlengelsene omfatter Gullfaks A, B og C (2036), Oseberg Øst (2031), Snorre A og B (2040), Norne (2036) og Åsgard A (2030).

– Dette bidrar til å opprettholde tusenvis av arbeidsplasser i havet og på land og betydelige inntekter til samfunnet, eiere og leverandører. I dag skaper eksempelvis Gullfaks over 1500 direkte arbeidsplasser fordelt på tre plattformer. I tillegg kommer arbeidsplasser på land hos oss og våre leverandører samt ytterligere lokale ringvirkninger over hele landet, sier Nylund.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Arne Sigve Nylund
Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

I 2018 produserte Gullfaks olje og gass til en verdi av nesten 28 milliarder kroner og det ble investert 4,7 milliarder kroner.

Totalt planlegger Equinor å forlenge levetiden til over 20 installasjoner på norsk sokkel. Innen 2031 forventes det at Equinor har søkt om forlenget levetid for alle eldre installasjoner som er aktuelle for dette.

Equinor har sendt inn søknad til myndighetene om samtykke til videre drift for Vigdis, Tordis og Veslefrikk. Det planlegges å levere søknad om levetidsforlengelse for Troll B og Heidrun Subsea i år.

– Sikker og effektiv drift av feltene våre legger også grunnlaget for innovasjon knyttet til karbonfangst og lagring, flytende havvind og hydrogen, sier Nylund.

Under årets Kapitalmarkedsoppdatering presenterte Equinor planer som i 2025 vil gi selskapet rekordhøy produksjon fra installasjonene selskapet drifter på norsk sokkel. 

Kontinuerlig jobbing med å forlenge levetiden på feltene er én av grunnene til at selskapet kan levere rekordhøy produksjon.

Installasjon  

Opprinnelig levetid

Ny levetid

År forlengelse

Gullfaks A  

2016  

2036  

20  

Gullfaks B  

2017  

2036  

19  

Gullfaks C  

2019  

2036  

17  

Oseberg Øst

2018  

2031  

13  

Snorre A  

2022  

2040  

18  

Snorre B  

2021  

2040  

19  

Norne  

2020  

2036  

16  

Åsgard A  

2018  

2030  

12  

 

Relaterte sider og nedlastinger