Investerer i utbygging av Hywind Tampen

11. oktober 2019 06:54 CEST | Sist endret 10. august 2021 13:27 CEST
Overlevering av PUD til statsminister Erna Solberg
Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (t.v.) og statsminister Erna Solberg mottok planene for utbygging fra Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon på norsk sokkel, og Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Equinor og partnerne på feltene Snorre og Gullfaks har besluttet å investere i utbyggingen av havvindparken Hywind Tampen. I dag leveres to oppdaterte planer for utbygging og drift til myndighetene.

Illustrasjon av Hywind Tampen
Illustrasjon av Hywind Tampen-prosjektet. Dimensjoner og avstander er ikke realistiske.

Olje- og gassplattformene blir de første i verden som skal forsynes med kraft fra en flytende havvindpark. Vindparken vil ligge om lag 140 kilometer fra land, mellom Snorre- og Gullfaks-plattformene, med havdyp på 260 til 300 meter.

– Vi har jobbet systematisk med flytende havvind i nesten 20 år. Snorre- og Gullfaks-partnernes beslutning bidrar til å ta denne teknologien et viktig steg videre. Cirka 80 % av verdens vindressurser ligger på dypt vann, og flytende havvind kan spille en viktig rolle i energiomstillingen. Dette innebærer store muligheter for norsk industri, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

Investeringen i Hywind Tampen vil være i underkant av 5 milliarder norske kroner. Norske myndigheter har gjennom Enova gitt tilsagn om støtte på inntil 2,3 milliarder kroner. I tillegg har Næringslivets NOx-fond besluttet å støtte prosjektet med opptil 566 millioner kroner.

Vindparken vil bestå av 11 vindturbiner basert på havvindkonseptet Hywind som er utviklet av Equinor. De 8 MW store turbinene vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.

Foto av Eldar Sætre (t.v.) og Arne Sigve Nylund
Konsernsjef Eldar Sætre (t.v.) og Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon på norsk sokkel.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Hywind Tampen er et pionerprosjekt og et viktig bidrag til å redusere utslipp fra Gullfaks og Snorre. Vi jobber med en omstilling der vi skal ivareta og utvikle verdiene på norsk sokkel, samtidig som vi skal redusere klimaavtrykket fra våre operasjoner, sier Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon på norsk sokkel.

Gjennom å redusere bruken av gassturbiner på feltene bidrar prosjektet til å redusere CO2-utslippene med mer enn 200.000 tonn per år.

– For å realisere Hywind Tampen har det vært viktig at myndighetene har gitt oss mulighet til å utvide levetiden for Gullfaks-feltet til 2036 og Snorre-feltet til 2040, opp mot 20 år lengre enn da feltene først ble planlagt, sier Nylund.

Ifølge en studie utført av Multiconsult, vil Hywind Tampen-prosjektet kunne gi ringvirkningseffekter gjennom prosjektets levetid på 1 550 til 3 000 årsverk til norsk næringsliv. Hoveddelen av ringvirkningene kommer i forbindelse med prosjektets utbyggingsfase.

Hywind Tampen skal opereres fra Equinors kontorsted i Bergen og oppstart planlegges i slutten av 2022. Gulen Industrihamn i Sogn og Fjordane er valgt som sted for sammenstilling av de flytende vindturbinene til Hywind Tampen før de fraktes ut på feltet i Nordsjøen.

Overlevering av planer for utbygging og drift.

Pressen inviteres til overlevering av planer for utbygging og drift til myndighetene.

  • Tid: Fredag 11. oktober kl. 13.00.
  • Sted: Equinors kontor på Fornebu, Martin Linges vei 33 (hovedinngang).

Statsminister Erna Solberg vil være til stede. Konserndirektørene Arne Sigve Nylund og Pål Eitrheim i Equinor vil overlevere planene på vegne av partnerskapene.

Eventuelle spørsmål i forkant kan rettes til informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen, bgp@equinor.com, telefon 91801791.

Vennligst send påmelding til Elisabeth Bruksås, elbru@equinor.com

PartnerE:

  • Gullfaks-lisensen: Equinor Energy AS:  51 %, Petoro AS:  30 %, OMV (Norge) AS:  19 %
  • Snorre-lisensen: Equinor Energy AS: 33,3 %, Petoro AS: 30 %, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS: 17,5 %, Idemitsu Petroleum Norge AS: 9,6 %, DEA Norge AS: 8,6 %, Vår Energi AS: 1,1 %

Relaterte sider og nedlastinger