Hywind Tampen godkjent av myndighetene

8. april 2020 13:50 CEST | Sist endret 8. april 2020 15:14 CEST
Illustrasjon av Hywind Tampen-prosjektet

Olje- og energidepartementet har godkjent planene for utbygging og drift av havvindparken Hywind Tampen. Snorre- og Gullfaksplattformene blir de første i verden som skal forsynes med kraft fra en flytende havvindpark.

11. oktober 2019 leverte Equinor og partnerne på feltene Snorre og Gullfaks to oppdaterte planer for utbygging og drift til myndighetene.

– Hywind Tampen er et pionerprosjekt og et viktig bidrag til å redusere utslipp fra Gullfaks og Snorre og det er gledelig at både ESA og myndighetene har godkjent prosjektet.  Vi er inne svært krevende tider der vårt fokus er å sikre at vi jobber videre med en omstilling der vi skal ivareta og utvikle verdiene på norsk sokkel, samtidig som vi skal redusere klimaavtrykket fra våre operasjoner, sier Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon på norsk sokkel.

Gjennom å redusere bruken av gassturbiner på feltene, bidrar prosjektet til å redusere CO2-utslippene med mer enn 200.000 tonn per år, noe som tilsvarer de årlige utslippene fra 100.000 personbiler.

Investeringen i Hywind Tampen vil være i underkant av 5 milliarder norske kroner. Norske myndigheter har gjennom Enova gitt tilsagn om støtte på inntil 2,3 milliarder kroner. I tillegg har Næringslivets NOx-fond besluttet å støtte prosjektet med opptil 566 millioner kroner.

Foto av Anders Opedal og Arne Sigve Nylund
Anders Opedal (t.v.), konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, og Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon på norsk sokkel..

– Equinor har på vegne av partnerne tildelt kontrakter for 3.4 milliarder norske kroner under forutsetning av en endelig myndighetsgodkjenning av prosjektet. Det er positivt at olje- og gassindustrien er konkurransedyktige også innen fornybarprosjekter og kontraktene vil gi betydelige ringvirkninger i Norge. I den usikre situasjonen hele industrien er i, er det avgjørende at vi får framdrift på prosjekter som både bidrar til teknologiutvikling innen fornybarsegmentet og som skaper ringvirkninger for norsk leverandørindustri, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Ifølge en studie utført av Multiconsult, vil Hywind Tampen-prosjektet kunne gi ringvirkningseffekter gjennom prosjektets levetid på 1 550 til 3 000 årsverk til norsk næringsliv. Hoveddelen av ringvirkningene kommer i forbindelse med prosjektets utbyggingsfase.

Vindparken vil bestå av 11 vindturbiner basert på havvindkonseptet Hywind som er utviklet av Equinor. De 8 MW store turbinene vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. Vindparken vil ligge om lag 140 kilometer fra land, mellom Snorre- og Gullfaks-plattformene, med havdyp på 260 til 300 meter.

Hywind Tampen skal driftes fra Equinors kontorsted i Bergen og oppstart planlegges i slutten av 2022.

Partnere:

  • Gullfaks-lisensen: Equinor Energy AS: 51 %, Petoro AS: 30 %, OMV (Norge) AS: 19 %.
  • Snorre-lisensen: Equinor Energy AS: 33,3 %, Petoro AS: 30 %, Idemitsu Petroleum Norge AS: 9,6 %, Wintershall DEA Norge AS: 8,6 %, Vår Energi AS: 18,6 %. 

Relaterte sider og nedlastinger

Bilde av Anders Opedal
EVP Anders Opedal mottok godkjenning av Hywind Tampen via Ipad fra olje- og energiminister Tina Bru.

Tildelte kontrakter

  1. Wergeland Base AS (Gulen Industrihamn), Leie av lagerplass for komponenter, og kaiplass for sammenstilling av de flytende vindturbinene før de fraktes ut på feltet. Vil også bygge fundament for kran som brukes under sammenstilling, i tillegg til å ha forpleiningstjenester og kontorfasiliteter.
  2. Siemens Gamesa Renewable Energy: Turbine Supply Agreement; Design, innkjøp og fabrikasjon av vindturbinene, sammenstilling og ferdigstilling ved land og til havs.
  3. Siemens Gamesa Renewable Energy: Service and Warranty Agreement; Service og drift av parken.
  4. Kværner AS: Skrog; Design, innkjøp og fabrikasjon av skrog og marine operasjoner; Planlegging og utføring av alle aktiviteter på sammenstillingssted. design og installasjon av forankringssystem med opsjon for innkjøp. Alle marine aktiviteter knyttet til sammenstilling av vindturbin ved land, flytting av flytende vindturbin og uttauing og oppankring ute på feltet.
  5. JDR Cable Systems: Kabel; Design, innkjøp og fabrikasjon av eksportkabler og kabler mellom hver vindturbin.
  6. Subsea 7: Kabelinstallasjon; Installasjon av kabler mellom turbinene og mellom parken og hhv Snorre A og Gullfaks A.
  7. Wood Group: Modifikasjoner på Gullfaks A og Snorre A for å ta imot vindkraft fra vindparken, samt koble til og integrere vindkraft produksjonen i plattformenes kraft system.
  8. Mammoet: Leie av Kran for bruk ved sammenstilling av de flytende turbinene ved Gulen Industrihavn.