Hywind Tampen godkjent av myndighetene

8. april 2020 13:50 CEST | Sist endret 8. april 2020 15:14 CEST
Illustrasjon av Hywind Tampen-prosjektet

Olje- og energidepartementet har godkjent planene for utbygging og drift av havvindparken Hywind Tampen. Snorre- og Gullfaksplattformene blir de f√łrste i verden som skal forsynes med kraft fra en flytende havvindpark.

11. oktober 2019 leverte Equinor og partnerne på feltene Snorre og Gullfaks to oppdaterte planer for utbygging og drift til myndighetene.

‚Äď Hywind Tampen er et pionerprosjekt og et viktig bidrag til √• redusere utslipp fra Gullfaks og Snorre og det er gledelig at b√•de ESA og myndighetene har godkjent prosjektet.  Vi er inne sv√¶rt krevende tider der v√•rt fokus er √• sikre at vi jobber videre med en omstilling der vi skal ivareta og utvikle verdiene p√• norsk sokkel, samtidig som vi skal redusere klimaavtrykket fra v√•re operasjoner, sier Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirekt√łr for utvikling og produksjon p√• norsk sokkel.

Gjennom å redusere bruken av gassturbiner på feltene, bidrar prosjektet til å redusere CO2-utslippene med mer enn 200.000 tonn per år, noe som tilsvarer de årlige utslippene fra 100.000 personbiler.

Investeringen i Hywind Tampen vil v√¶re i underkant av 5 milliarder norske kroner. Norske myndigheter har gjennom Enova gitt tilsagn om st√łtte p√• inntil 2,3 milliarder kroner. I tillegg har N√¶ringslivets NOx-fond besluttet √• st√łtte prosjektet med opptil 566 millioner kroner.

Foto av Anders Opedal og Arne Sigve Nylund
Anders Opedal (t.v.), konserndirekt√łr for Teknologi, prosjekter og boring, og Arne Sigve Nylund, konserndirekt√łr for utvikling og produksjon p√• norsk sokkel..

‚Äď Equinor har p√• vegne av partnerne tildelt kontrakter for 3.4 milliarder norske kroner under forutsetning av en endelig myndighetsgodkjenning av prosjektet. Det er positivt at olje- og gassindustrien er konkurransedyktige ogs√• innen fornybarprosjekter og kontraktene vil gi betydelige ringvirkninger i Norge. I den usikre situasjonen hele industrien er i, er det avgj√łrende at vi f√•r framdrift p√• prosjekter som b√•de bidrar til teknologiutvikling innen fornybarsegmentet og som skaper ringvirkninger for norsk leverand√łrindustri, sier Anders Opedal, konserndirekt√łr for Teknologi, prosjekter og boring.

If√łlge en studie utf√łrt av Multiconsult, vil Hywind Tampen-prosjektet kunne gi ringvirkningseffekter gjennom prosjektets levetid p√• 1 550 til 3 000 √•rsverk til norsk n√¶ringsliv. Hoveddelen av ringvirkningene kommer i forbindelse med prosjektets utbyggingsfase.

Vindparken vil bestå av 11 vindturbiner basert på havvindkonseptet Hywind som er utviklet av Equinor. De 8 MW store turbinene vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. Vindparken vil ligge om lag 140 kilometer fra land, mellom Snorre- og Gullfaks-plattformene, med havdyp på 260 til 300 meter.

Hywind Tampen skal driftes fra Equinors kontorsted i Bergen og oppstart planlegges i slutten av 2022.

Partnere:

  • Gullfaks-lisensen: Equinor Energy AS: 51 %, Petoro AS: 30 %, OMV (Norge) AS: 19 %.
  • Snorre-lisensen: Equinor Energy AS: 33,3 %, Petoro AS: 30 %, Idemitsu Petroleum Norge AS: 9,6 %, Wintershall DEA Norge AS: 8,6 %, V√•r Energi AS: 18,6 %. 

Relaterte sider og nedlastinger

Bilde av Anders Opedal
EVP Anders Opedal mottok godkjenning av Hywind Tampen via Ipad fra olje- og energiminister Tina Bru.

Tildelte kontrakter

  1. Wergeland Base AS (Gulen Industrihamn), Leie av lagerplass for komponenter, og kaiplass for sammenstilling av de flytende vindturbinene f√łr de fraktes ut p√• feltet. Vil ogs√• bygge fundament for kran som brukes under sammenstilling, i tillegg til √• ha forpleiningstjenester og kontorfasiliteter.
  2. Siemens Gamesa Renewable Energy: Turbine Supply Agreement; Design, innkj√łp og fabrikasjon av vindturbinene, sammenstilling og ferdigstilling ved land og til havs.
  3. Siemens Gamesa Renewable Energy: Service and Warranty Agreement; Service og drift av parken.
  4. Kv√¶rner AS: Skrog; Design, innkj√łp og fabrikasjon av skrog og marine operasjoner; Planlegging og utf√łring av alle aktiviteter p√• sammenstillingssted. design og installasjon av forankringssystem med opsjon for innkj√łp. Alle marine aktiviteter knyttet til sammenstilling av vindturbin ved land, flytting av flytende vindturbin og uttauing og oppankring ute p√• feltet.
  5. JDR Cable Systems: Kabel; Design, innkj√łp og fabrikasjon av eksportkabler og kabler mellom hver vindturbin.
  6. Subsea 7: Kabelinstallasjon; Installasjon av kabler mellom turbinene og mellom parken og hhv Snorre A og Gullfaks A.
  7. Wood Group: Modifikasjoner på Gullfaks A og Snorre A for å ta imot vindkraft fra vindparken, samt koble til og integrere vindkraft produksjonen i plattformenes kraft system.
  8. Mammoet: Leie av Kran for bruk ved sammenstilling av de flytende turbinene ved Gulen Industrihavn.